31/05/2016   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
Public Relations   -  May 31, 2016


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ จำนวน 29 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจจาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายมีลาภ โสขุมา Solution Architect ร่วมบรรยาย พร้อมทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีความรู้ และเข้าใจการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือ รับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242
naltrexone pellet naltrexone im naltrexone challenge test
naltrexone nausea go naltrexone for opiate addiction
trinalin open naltrexone alcoholism medication
neltraxone guitar-frets.com naltrexone 4.5
vivitrol for alcohol dependence link ldn homepage
naltrexone solubility vivtrol effects of naltrexone
naltrexone where to buy site revia medicine
naltrexone pregnancy ldn for anxiety where to buy low dose naltrexone
side effects naltrexone naltrexone ingredients define naltrexone
naltextrone zygonie.com buy ldn online
what is naltrexone for click vivitrol injection cost
mechanism of action of naltrexone charamin.jp naltrexone alcohol dependence
ldn for depression naltrexone mechanism how to get naltrexone
does naltrexone cause weight loss myjustliving.com naltrexone pellet implant
naltrexone contraindications myjustliving.com naltrexone 50 mg half life
naltrexone side effects reviews link low dose naltroxone
how to make low dose naltrexone read where to get naltrexone
ldn for cancer house.raupes.net vivitrol for opiate addiction
naltrexone implant side effects house.raupes.net low dose naltrexone and drinking alcohol
naltrexone psoriasis site what does naltrexone do
naltrexone psoriasis site what does naltrexone do
Close