21/06/2016   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
Public Relations  -  Jun 21, 2016

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมอาจารย์ รวม 61 คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายความรู้ด้านไอที จาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายมีลาภ โสขุมา Solution Architect ร่วมบรรยาย และนำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือ รับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242
low dose naltrexone for sale naltrexone cancer naltrexone hcl 4.5 mg
naltrexone stories saveapanda.com can you drink on naltrexone
low dose naltrexone fibromyalgia saveapanda.com naltrexone side effects weight loss
low dose naltrexone ankylosing spondylitis vivitrol implant naltrexone nausea
naltrexone for alcohol abuse low dose naltrexone side effects fibromyalgia where to get naltrexone implant
doctors who prescribe low dose naltrexone onlineseoanalyzer.com what does naltrexone feel like
naltrexone in india go naltrexone alcohol side effects
naltrexone endorphins mikemaloney.net naltrexone otc
revia uses stopping ldn ldn immune system
what happens if you take naltrexone and opiates partickcurlingclub.co.uk revia injection
naloxone and naltrexone avonotakaronetwork.co.nz injectable naltrexone
ldn medicine site.cegep-rimouski.qc.ca naltrexone heroin
low dose naltrexone in australia what is ldn depade naltrexone
naltrxon neltraxone naltrexone use
naltrxon neltraxone naltrexone use
naltrexone dosage for alcoholism opiate blocker implant naltrexone australia
ldn medicine site vivitrol injection cost
detox naltrexone tab 50mg naltrexone how it works
side effects naltrexone read injection to stop drinking
low dose naltrexon link naltrazone
vivitrol canada read opiate implant blocker
naltrexone opioid antagonist revia 50 mg injection for alcohol craving
naltrexone where to buy site revia medicine
side effects naltrexone naltrexone ingredients define naltrexone
low dose naltrexone dosage charamin.jp naltrexone used for
ldn for depression implant for drug addiction how to get naltrexone
naltrexone 4.5 mg buy click naltrexone implant side effects
opiate blocker implant read naltrexone side effects forum
azathioprin vasculitis azathioprin fieber azathioprin wirkung
Close