22/06/2016   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
Public Relations   -  Jun 22, 2016

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดย นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายมีลาภ โสขุมา Solution Architect ร่วมบรรยายความรู้ด้านไอที และ นำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือ รับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242
naltrexone stories saveapanda.com can you drink on naltrexone
naltrexone 1.5 mg saveapanda.com vivitrol canada
low dose naltrexone and ulcerative colitis opiate implant can naltrexone get you high
low dose naltrexone ankylosing spondylitis vivitrol implant naltrexone nausea
naltrexone in india onlineseoanalyzer.com naltrexone alcohol side effects
what is vivitrol low dose naltrexone pregnancy low dose naltrexone cancer
naltrexone nausea naltrexone fatigue naltrexone for opiate addiction
ldn for ulcerative colitis partickcurlingclub.co.uk can you drink alcohol while on naltrexone
what happens if you take naltrexone and opiates partickcurlingclub.co.uk revia injection
how long does naltrexone take to work what does naltrexone feel like ldn naltrexone
naltrexone opioid antagonist what is an ldn injection for alcohol craving
low dose ldn open naltrexone fda approval
ldn prescription partickcurlingclub.co.uk buprenorphine detox
naltrexone pregnancy nalpraxone where to buy low dose naltrexone
lowdosenaltrexone org charamin.jp lowdosenaltrexone
how to make low dose naltrexone trexone naltrexone uk buy
ldn and depression go low dose naltrexone withdrawal
does naltrexone cause weight loss charamin.jp benefits of naltrexone
naltrexone contraindications myjustliving.com naltrexone 50 mg half life
vivitrol pill naltrexone generic drug naltrexone
naltrexone for pain low dose naltrexone bipolar naltrexone revia
Close