08/07/2016   เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “Transform to Omni-Channel Financial Service by IBM Technology”
Public Relations  -  Jul 08, 2016

นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงาน “Transform to Omni-Channel Financial Service by IBM Technology” เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับลูกค้ากลุ่มการเงิน การธนาคาร ประกันภัย และหลักทรัพย์ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญจาก IDC ที่จะชี้ให้เห็นถึงทิศทางของเทคโนโลยีสำหรับสถาบันการเงินที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านบริการการเงิน การประกันภัย และการเข้ามามีบทบาทของ Financial Technology ที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายแบบใหม่ๆ ที่ส่งผลถึงภาพรวมของสถาบันการเงิน ตลอดจน Digital Transformation ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ลูกค้ายังได้พบกับโซลูชั่น MobileFirst, IBM Cast Iron และ IBM DataPower ที่จะช่วยให้การเชื่อมโยงบริการขององค์กรทั้งในระบบ Cloud Computing สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณสุภาพรรณ ถ้วนกำจร โทร.02-727-4938 อีเมล์ : supapthu@metrosystems.co.th
naltrexone pellet naltrexone half life naltrexone challenge test
naltrexone pills read how long is naltrexone in your system
what happens if you take naltrexone and opiates partickcurlingclub.co.uk revia injection
does vivitrol block alcohol vivitral maltrexone
low dose naltrexone in australia naltrexone fatigue depade naltrexone
naltrxon neltraxone naltrexone use
what is ldn site naltrexone is
what is naltrexone made of naltrexone naloxone naltrexone implant
how long does naltrexone take to work what does naltrexone feel like ldn naltrexone
how long does naltrexone take to work what does naltrexone feel like ldn naltrexone
alcoholism pallanuoto.dinamicatorino.it naltexone
vivitrol naltrexone where to buy low dose naltrexone difference between naltrexone and naloxone
low dose naltrexone where to buy where to get naltrexone implant naltrexone in canada
side effects naltrexone avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking
naltrexone wiki avonotakaronetwork.co.nz vivitrol wiki
naltrexone india go low dose naltrexone side effects fibromyalgia
ldn prescription partickcurlingclub.co.uk buprenorphine detox
how long does naltrexone last dr bihari ldn naltrexone stories
naltrexone how long does it take to work charamin.jp is naltrexone a narcotic
lowdosenaltrexone org open lowdosenaltrexone
cost of naltrexone naltrexone opioid naltrexone effects
ldn and depression open low dose naltrexone withdrawal
alcohol implant treatment cost of naltrexone vivitrol shot
opioid blocker injection oscarsotorrio.com monthly shot for opiate addiction
does naltrexone work for alcoholism oscarsotorrio.com naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naltrexone and naloxone low dose naltrexone depression nalterexone
naltrexone for pain low dose naltrexone bipolar naltrexone revia
naltrexone for pain low dose naltrexone bipolar naltrexone revia
naltrexone implant side effects opiate blocker shot vivitrol low dose naltrexone and drinking alcohol
Close