22/08/2016   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ และ “PageWide Technology Center”
Public Relations  -  Aug 22, 2016

         สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะนิสิตที่กำลังศึกษาวิชา MGMT D55-Information Technology ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ รวม 40 คน เข้ารับฟ้งการบรรยายในหัวข้อ “Digital Business” พร้อมเข้าเยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ โดยมี นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “PageWide Technology Center” กรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง โทร.1640 www.metro-oa.com
         กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือ รับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242
drinking while on naltrexone naltraxone how long does naltrexone work
naltrexone for alcohol abuse blog.dotnetnerd.dk where to get naltrexone implant
naltrexone in india go naltrexone alcohol side effects
alcohol naltrexone naltrexone schedule drug is naltrexone addictive
naltrexone endorphins mikemaloney.net naltrexone otc
revia uses s467833690.online.de ldn immune system
what does naltrexone feel like stopping naltrexone low dose naltrexone where to buy
how long will naltrexone block opiates news.hostnetindia.com naltrexone for sale
vivitrol for alcohol dependence blog.pelagicfm.com ldn homepage
what is naltrexone made of what is the difference between naloxone and naltrexone naltrexone implant
how long does naltrexone take to work what does naltrexone feel like ldn naltrexone
side effects naltrexone avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking
naltrexone wiki avonotakaronetwork.co.nz vivitrol wiki
naltrexone india read low dose naltrexone side effects fibromyalgia
vivitrol canada click opiate implant blocker
low dose naltraxone partickcurlingclub.co.uk naltrexone cost
how to make low dose naltrexone zygonie.com ldn dosage
vivatrol shot blog.aids2014.org low dose naltrexone chronic fatigue syndrome
naltrexone for ra site implant for opiate addiction
lowdosenaltrexone org open lowdosenaltrexone
how to make low dose naltrexone williamgonzalez.me naltrexone uk buy
what is naltrexone for click vivitrol injection cost
alcohol implant treatment peider.dk vivitrol shot
low dose naltrexone clinical trials click doctors who prescribe low dose naltrexone
vivitrol pill naltrexone opioid drug naltrexone
naltrexone for pain naltrexone low dose fibromyalgia naltrexone revia
colchicin urinsyregigt zholdbarhed.site colchicin wiki
Close