16/09/2016   เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “The Journey – Moving Forward to Thailand 4.0”
Public Relations   -  Sep 16, 2016


ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ องค์กร ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และเพื่อให้องค์กรของท่านตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมไปสู่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยลำดับต้นๆ ของการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม และยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “The Journey - Moving Forward to Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ Convention Hall อาคาร G สำนักงานใหญ่ (ใกล้สวนหลวง ร.9) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์การใช้ Information Technology เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Thailand” และร่วมรับฟัง “International Standards & Best Practices: Cybersecurity, Digital Transformation and Resiliency” จาก อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center นอกจากนี้ในช่วงบ่ายท่านยังสามารถเลือกร่วมรับฟังและชม Solution ต่างๆ ซึ่งจัดเตรียมมา เพื่อครอบคลุมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในด้านต่างๆ ของธุรกิจของท่านอีกด้วย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยคลิกปุ่มสีฟ้า “Register online หรือ ลงทะเบียนออนไลน์” ได้ที่ http://metro-oncloud.com/TheJourney-MovingForwardtoThailand4/TheJourney-MovingForwardtoThailand4.0_EN.html สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณธาชินี ปานสุด โทร. 02-727-4431 อีเมล์ : thachpan@metrosystems.co.th หรือ http://www.metro-oncloud.com , http://www.facebook.com/metrooncloud, http://www.facebook.com/metrosystemscorp
naltrexone pills read how long is naltrexone in your system
naltrexone side effects a comprehensive view depade naltrexone vivitrol shot for opiate addiction
drinking while on naltrexone naltraxone how long does naltrexone work
naltrexone for alcohol abuse blog.dotnetnerd.dk where to get naltrexone implant
ldn for ulcerative colitis partickcurlingclub.co.uk can you drink alcohol while on naltrexone
naltrexone rapid detox site.cegep-rimouski.qc.ca naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naltrxon neltraxone naltrexone use
what is ldn centaurico.com naltrexone is
ldn medicine ldn naltrexone vivitrol injection cost
naltrexone solubility vivtrol effects of naltrexone
what is naltrexone made of what is the difference between naloxone and naltrexone naltrexone implant
detox ldn website naltrexone how it works
alcoholism ldn wiki naltexone
naltrexone india read low dose naltrexone side effects fibromyalgia
low dose naltrexon blog.admissionnews.com naltrazone
ldn homepage naltrexone clinic naltrexone opioid dependence
naltrexone naloxone zygonie.com can you drink alcohol while on naltrexone
naltrexone opiate vivatrol naltrexone studies
naltrexone psoriasis the promise of low dose naltrexone therapy what does naltrexone do
naltrexone food addiction low dose naltrexone side effects fibromyalgia heroin addiction
naltrexone canada link naltrexone uk
colchicin urinsyregigt zholdbarhed.site colchicin wiki
Close