15/9/2016    เมโทรคอนเนค (MCC) จับมือ HPE จัดงาน “Accelerating the Digital Transformation with HPE” ขับเคลื่อนธุรกิจเต็มรูปแบบหลังได้รับแต่งตั้งเป็น Distributor จำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE อย่างเป็นทางการ
Public Relations  -  Sep 15, 2016


นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ร่วมมือกับ นางสาวชนิกานต์ โปรณานันท์ (ที่ 2 จากขวา) HPE Indirect Country Manager บริษัท Hewlett Packard Enterprise Thailand - HPE จัดงาน “Accelerating the Digital Transformation with HPE” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็น Distributor จำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE อย่างเป็นทางการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HPE Products ประกอบไปด้วย Servers and Blades, Storage and Software และในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HPE Solutions ประกอบไปด้วย Cloud, Application Transformation, Converged Infrastructure ภายในงานได้เชิญ Business Partner เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “Digital Transformation” รวมถึงการประกาศทิศทางและนโยบายการทำธุรกิจของ HPE ในปี 2017 ให้คู่ค้าได้รับทราบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ HPE กรุณาติดต่อ คุณสุริสา วสุนธราพร บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด โทร.02-727-4117 อีเมล์ : surisvas@metroconnect.co.th
Close