MSC Spotlights @ MSC NEWS VOLUME 73
  • บริษัท พาเรกซ์กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมชมระบบการทำงานของ OSG
               คุณวิจิตร จามรจุรีกุล (ที่ 6 จากซ้าย) Deputy General Manager บริษัท พาเรกซ์กรุ๊ป จำกัด และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง (Office Supplies Group) และเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในการให้บริการของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่
  • MSC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
               คุณสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมี คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 73 Master