เนื่องจากปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ ท่ามกลางสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินการใดๆ ขององค์กร จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการบริหาร และการใช้ข้อมูลเพื่อให้การบริหารงานรวดเร็ว สะดวก และ รัดกุมมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
               ภายในงานจัดเต็มด้วยการบรรยายและสาธิตเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับธุรกิจ หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ “Organization Transformation” จาก Azendian Solutions, “เคล็ดลับความสำเร็จจาก CP All” ตลอดจนการนำเสนอโซลูชั่นธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณธาชินี ปานสุด อีเมล์ : thachpan@metrosystems.co.th โทร.02-089-4431

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 73 Master