MSC Spotlights @ MSC NEWS VOLUME 74
  • คณะผู้บริหาร HPI เยี่ยมชม “PageWide Technology Center”
               คุณปวิณ วรพฤกษ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ เยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โดยมี คุณธงชัย หล่ำวีระกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง และ คุณวิไล แก้วพงศ์มงคล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  • “HP-MSC Incentive Trip”
               บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ HP จัดกิจกรรม “HP-MSC Incentive Trip” เป็นเวลา 5 วัน 3 คืน ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2559 ที่เกาหลี สำหรับผู้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขายได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ท้าทายกับ HP ในครั้งนี้ จำนวนมาก สนใจผลิตภัณฑ์ HP โทร.1640 หรือ www.metro-oa.com
© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 74 Master