คุณธงชัย หล่ำวีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลล่าสุด “APJ HPI Reseller of the Year 2015 - Printing Systems” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 จากงานประชุม“Global Partner Conference” ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรางวัลนี้ มอบให้กับผู้แทนจำหน่ายที่มีผลงานดีเด่นในด้านธุรกิจการพิมพ์ที่มีกับ HPI โดยมีผู้ได้รับรางวัลนี้ 36 ราย จากผู้แทนจำหน่ายทั่วโลกจำนวน 250,000 ราย โดยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนจำหน่ายรายเดียวของภูมิภาค Asia Pacific ที่ได้รับเกียรตินี้ โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ 1.ทำผลงานดีเด่นในธุรกิจ Printer, Supply และ Services 2.มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ 3.มีตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model) สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน 4.มีอัตราการเติบโตที่เป็นที่น่าพอใจทุกๆ ปี

               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง โทร.1640 www.metro-oa.com

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 74 Master