ดร.อัครนันท์ มงคลชลสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบติดตั้งบนดาดฟ้าอาคารและแบบโรงจอดรถรวม 6 อาคาร ใช้แผงโซล่าเซลล์รวมทั้งสิ้น 1,718 แผ่น สามารถผลิตพลังงานได้กว่า 540 กิโลวัตต์ ทั้งนี้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ ฟ้าชัยฯ เลือกใช้นั้นล้วนแต่มีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้งานมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย Inverter ยี่ห้อ KACO new energy จากประเทศเยอรมนี แผ่นโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Hanwha Solar จากประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงอุปกรณ์รองรับและยึดแผ่นโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Clenergy จากประเทศออสเตรเลีย โดยการให้บริการหลังการติดตั้งนั้น ฟ้าชัยฯ จะจัดเตรียมทีมวิศวกร ที่ได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตสินค้า ที่ ฟ้าชัยฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย คอยให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของระบบเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี รวมถึงเป็นผู้ประสานกับทางโรงงานในเรื่องการรับประกันสินค้าให้ โดยที่ทางลูกค้าไม่ต้องดำเนินการเอง นอกจากนี้ ยังมีการรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี ระหว่างนี้จะเข้ามาตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน รวมถึงรับประกัน Inverter 7 ปี แผ่นโซล่าเซลล์ 12 ปี และโครงสร้างรองรับและยึดแผ่นโซล่าเซลล์ 10 ปี

                คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีแนวคิดสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มาตั้งแต่ 5-6 ปีที่ผ่านมา แต่ขณะนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงระบบขนาดเดียวกันที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันราคาประมาณ 50-60 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนกว่า 10 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นทุนในการติดตั้งมีราคาถูกลง จึงตัดสินใจกลับมาลงทุน และสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจอีกด้วย งบประมาณการลงทุนโครงการนี้ 25 ล้านบาท ซึ่งได้ระบบการจ่ายไฟประมาณ 540 กิโลวัตต์ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 5 ปีในการคุ้มทุน บริษัทฯ มีรายได้ทางอ้อมจากการประหยัดค่าไฟได้กว่าปีละ 5.2 ล้านบาท เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

               “โครงการนี้ เชื่อว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ดีขึ้น โดยคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่มีความเชื่อและเห็นด้วยกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทด้วย ซึ่งระบบนี้เสมือนเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ อีกแหล่งหนึ่ง จะใช้ครอบคลุมทั้ง 11 อาคาร โดยปกติแล้วบริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 700 กิโลวัตต์ พลังงานที่ได้จากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในครั้งนี้สามารถนำมาใช้ได้เกือบ 80% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม ถือเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน และทำงานคู่ขนานกับการไฟฟ้าฯตลอดเวลาที่มีแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้เราใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลดลง โดยพลังงานไฟฟ้าทั้งสองแหล่งจะถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว (synchronization) ก่อนจะป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ พร้อมๆ กันไป” นายกิตติ กล่าวสรุป

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 74 Master