ภายในงานได้มีการแนะนำ Solution ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น New Office Jet Pro, New PageWide, New LaserJet ตลอดจน Security Solution ผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมการสาธิตการทำงานของเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีล่าสุด “PageWide Technology Center” และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองยามเย็น

               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง โทร.1640 www.metro-oa.com

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 74 Master