บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประกาศให้คณะผู้บริหารและพนักงานแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 รวมถึงได้จัดให้มีการลงนามไว้อาลัย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณโถงอาคาร A ชั้น 1 โดยได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ไปร่วมลงนามตลอดระยะเวลาดังกล่าว

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 74 Master