ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “Digital Marketing Trend 2017” โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, “The Next Generation Storage for Digital Economy” โดย นายวัฒนา สุธาทองไทย IT Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด, “Turn Massive Storage Challenges info a Business Advantage” โดย นายสุรินทร์ กมลพละวัฒน์ Advisory IT Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ “Digital Economy” โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายในงานยังมีการสาธิต solution ที่สามารถทำงานได้ดีบน IBM Storage รุ่นใหม่ ได้แก่ “Big Data Analytic” จากบริษัท อินเทลชั่น จำกัด, “Implement Cloud Storage” จากบริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด และ “SAP Hana” จาก บริษัท Thai Business Solution การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทลูกค้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ โทร.02-089-4994 อีเมล์ esgmkt@metrosystems.co.th

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 74 Master