AVIT
ออดิโอ วิช่วล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ หรือ เอวิทเซ็นเตอร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์แสดงโซลูชั่นชั้นนำด้านการจัดการธุรกิจอย่าง ครบวงจรภายใต้บรรยากาศแบบผ่อนคลาย ทั้งนี้โดยอาศัยจุดเด่นใน เรื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางด้านภาพและเสียง และสวิตซ์ควบคุม ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้ สามารถแสดงการทำงานของซอฟต์แวร์และโซลูชั่นต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดสมจริง