สำนักงานใหญ่ :
 
ที่อยู่ : 400 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-089-4000
โทรสาร : 02-726-2630
แผนที่
 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ :
อี-เมล์ : crc@metrosystems.co.th
โทรศัพท์ : 02-089-4242
 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
อี-เมล์ : ir@metrosystems.co.th
โทรศัพท์ : 02-089-4115, 02-089-4124
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล :
อี-เมล์ : recruitment@metrosystems.co.th
โทรศัพท์ : 02-089-4391 , 02-089-4340, 02-089-4342
 
 
  Digital Solutions Group (DSG)
อี-เมล์ : esgmkt@metrosystems.co.th
โทรศัพท์ : 02-089-4994
 
Solutions Integration Group (SIG)
อี-เมล์ : sigmarketing@metrosystems.co.th
โทรศัพท์ : 02-089-4715
Business Continuity Services
อีเมล์ : BCS@metrosystems.co.th
โทรศัพท์ : 02-089-4039
SIG Call Center
อีเมล์ : SIGCallCenter@metrosystems.co.th
โทรศัพท์ : 02- 646-6500
 
Digital Printing Group (DPG)
อี-เมล์ : osgcustomerservices@metrosystems.co.th
โทรศัพท์ : 02-089-4545
www.metro-oa.com
 
 
Branch Offices :
 
ที่อยู่ : 16th Floor SM Tower, 979/30 Phaholyothin Road, Samsen-nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-089-4015, 02-089-4420
โทรสาร : 02-298-0038
แผนที่
 
 
ที่อยู่ : 888/15-17 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-089-4135 , 02-089-4938 , 02-089-4432
โทรสาร : 02-253-0563
แผนที่