Press Release
 
วันที่ หัวข้อ
19/09/2560 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย “HP Jet Fusion 3D Printing” แห่งแรกในประเทศไทย
19/10/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11/10/2559 “ไทยโชว์ 2013” เยี่ยมชมนวัตกรรมศูนย์สาธิต “PageWide Technology Center”
10/10/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดตัวซอฟต์แวร์ “SOLIDWORKS 2017” อย่างยิ่งใหญ่ในงาน “SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2017 by MetroSOLIDWORKS”
05/10/2559 “Kerry Express” เยี่ยมชมนวัตกรรมศูนย์สาธิต “PageWide Technology Center”
03/10/2559 เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ เยี่ยมชมนวัตกรรมศูนย์สาธิต “PageWide Technology Center”
29/09/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2017 by MetroSOLIDWORKS” วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ Convention Hall ตึก G - เมโทรแคมปัส สำนักงานใหญ่
27/09/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จัดงาน “BUSINESS Transformation” นำเสนอโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนองค์กรสร้างโอกาสใหม่ด้วยธุรกิจบริการ (Service)
27/09/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “The Journey - Moving Forward to Thailand 4.0” นำเสนอโซลูชั่นครบเครื่อง แนะนำลูกค้าเตรียมพร้อมทุกการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับทิศทางธุรกิจไปกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0
21/09/2559 ไทยบริดจสโตน เยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เอชพีใหม่ล่าสุดที่เมโทรซิสเต็มส์ฯ
16/09/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “The Journey – Moving Forward to Thailand 4.0”
15/09/2559 เมโทรคอนเนค (MCC) จับมือ HPE จัดงาน “Accelerating the Digital Transformation with HPE” ขับเคลื่อนธุรกิจเต็มรูปแบบหลังได้รับแต่งตั้งเป็น Distributor จำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE อย่างเป็นทางการ
11/09/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559”
09/09/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC ใช้ฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ
08/09/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559”
22/08/2559 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ และ “PageWide Technology Center”
19/08/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือเอชพี อิงค์ เปิดศูนย์ “PageWide Technology Center” โชว์ศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง จากเครื่องพิมพ์เอชพี หวังขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองเติบโตต่อเนื่อง
10/08/2559 เอชไอเอส เอ็มเอสซี จัดงาน “Road Show 2016” อัพเดตโซลูชั่นใหม่สำหรับธุรกิจโรงแรมแบบครบวงจร
25/07/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโปรโมชั่นพิเศษ โปรแกรมป้องกันไวรัส “Symantec Endpoint Suite” ซื้อ 2 ปี แถม 1 ปี ฟรี ทันที
08/07/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “Transform to Omni-Channel Financial Service by IBM Technology”
22/06/2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
21/06/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
08/06/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดกิจกรรม “MSC สานฝัน ปันรอยยิ้ม” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2559
03/06/2559 ชสอ. ร่วมกับ เมโทรซิสเต็มส์ฯ แถลงผลงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์
03/06/2559 ชสอ. ร่วมกับ เมโทรซิสเต็มส์ฯ แถลงผลงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์
31/05/2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
30/05/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
18/05/2559 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
04/05/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
28/04/2559 นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจและศึกษาดูงานเมโทรซิสเต็มส์ฯ (MSC)
31/03/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2559
22/03/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” พบนักลงทุน ในงาน “Opportunity Day 2016”
21/03/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” เผยผลประกอบการปี 2558 เติบโตอย่างมั่นคง
25/02/2559 มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา CIS (Computer Information Systems) เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ (MSC)
18/02/2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ (MSC)
04/02/2559 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกนำคณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
20/01/2559 เมโทรซิสเต็มส์ฯ และ บริษัทย่อย MCC, MID รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
23/12/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
16/11/2558 เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล “K2-Partner of the Year 2014-2015”
13/11/2558 เอชไอเอส เอ็มเอสซี จัดงาน “Infor & HIS MSC Hospitality Solutions Update” แนะนำโซลูชั่นครบวงจรสำหรับธุรกิจโรงแรม
4/11/2558 เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา
25/09/2558 วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
06/09/2558 เมโทรซิสเต็มส์ฯ (MSC) เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558
31/08/2558 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
17/07/2558 เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคหลอดไฟประหยัดพลังงาน จำนวน 4,527 หลอด ให้กับ 4 โรงเรียนในเขตชุมชน
14/07/2558 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBC) นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
10/06/2558 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดกิจกรรม “MSC รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
09/06/2558 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศรีนครินทร์ ติดตั้งระบบ “HMS Hotel Management System”
29/05/2558 ชสอ. เดินหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ลงทุนกว่า 285 ล้านบาท เลือก เมโทรซิสเต็มส์ฯ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พร้อมให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการด้านไอทีแบบครบวงจรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
29/05/2558 ชสอ. เดินหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ลงทุนกว่า 285 ล้านบาท เลือก เมโทรซิสเต็มส์ฯ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พร้อมให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการด้านไอทีแบบครบวงจรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
08/05/2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ติดตั้งระบบ “Epitome-Property Management System”
19/03/2558 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” เผยผลประกอบการปี 2557 เติบโตอย่างมั่นคง มีรายได้รวม 7,041 ล้านบาท กำไรสุทธิ 176 ล้านบาท
09/02/2558 คุณธงชัย หล่ำวีระกุล ให้สัมภาษณ์รายการ Executive Talk
04/02/2558 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
13/01/2558 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดกิจกรรม “MSC สานฝัน ปันรอยยิ้ม” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2558
07/11/2557 กลุ่มบริษัทนทลิน เลือกเมโทรซิสเต็มส์ฯ และไอบีเอ็มร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
30/05/2557 โรงแรมอโนมากรุงเทพฯ ติดตั้งระบบ “Infor HMS - Property Management System”
28/05/2557 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “SolidWorks Design Validation Day 2014” แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์งานออกแบบวิศวกรรม “SolidWorks Simulation 2014” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานผลิต
15/05/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเยี่ยมชมเมโทรแคมปัส
19/03/2557 MSC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day
28/02/2557 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “Vision 2020 : Together We Build The Future” โชว์วิสัยทัศน์ผู้บริหารและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต
06/02/2557 เมโทรอินโฟไดนามิกส์ฯ คว้ารางวัล Best Reseller of the Year 2013 “Rookie of the Year”
15/11/2556 K2 Executive Roundtable Dinner
03/09/2556 ปูนซิเมนต์นครหลวง เชื่อมั่น “Office Supplies Group-OSG” มอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ“ซัพพลายเออร์ดีเด่น” ให้กับเมโทรซิสเต็มส์ฯ”
21/08/2556 เมโทรซิสเต็มส์ฯ สุดยอดคู่ค้าไมโครซอฟท์ คว้ารางวัล “2013 Country Partner of the Year Winners” จากงานประชุม “2013 Microsoft Worldwide Partner Conference”
26/07/2556 “HIS MSC” ฉลองครบรอบ 22 ปี ชูเป้าหมายผู้นำระบบไอทีสำหรับธุรกิจโรงแรม
16/05/2556 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ชูวิสัยทัศน์ผู้นำ “IT Total Solutions Provider” รุกตลาดไอทีไทย
13/03/2556 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ยกทีมคว้ารางวัลสุดยอดคู่ค้า “IBM Business Partner of the Year 2012” พร้อมรับมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ
22/02/2556 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ที่สุดแห่งผู้นำด้าน BI Software - QlikView คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม “Largest Partner Deal–Solution Provider” และ “Best Partner Representative” ในงาน“ASEAN Partner Day” ที่ประเทศสิงค์โปร์
14/01/2556 Youth Creative Programmer 2014
29/11/2555 QlikTech ได้ฤกษ์เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกในประเทศไทย
07/11/2555 TOP IBM PureSystems T2 Business Partner Award
24/09/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ แนะนำ “DraftSight®” ซอฟต์แวร์เพื่องานเขียนแบบ 2 มิติระดับโลก ชูประเด็นช่วยลูกค้าประหยัดงบลงทุน-ปลอดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการให้ใช้ฟรี
23/08/2555 เทรนด์ ไมโคร ผนึกพันธมิตรธุรกิจรุกตลาดคลาวด์ ซิเคียวริตี้
08/08/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับมอบรางวัล “Microsoft” 2011 Best Performance Partner
13/07/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้ารางวัล “APC” 2011 Best Performance Partner จากงานประชุม Ingram Micro - Builds Your Business : 2012 Executive Forum
14/06/2555 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) เยี่ยมชมการสาธิตเทคโนโลยีระบบสตอเรจ IBM Storwize V7000 จากเมโทรซิสเต็มส์ฯ
07/06/2555 ซีทริกซ์ ซิสเต็มส์ ขับเคลื่อนกระแส Workplace Mobility ในประเทศไทย
31/05/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคเครื่องพิมพ์ Epson 50 เครื่องสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
21/05/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ เตรียมเปิดศูนย์ฝึกอบรม “Oracle Authorized Education Center (OAEC)” ภายในเดือนพฤษภาคม รับมือทิศทางธุรกิจซอฟต์แวร์ระบบธุรกิจอัจฉริยะเติบโต ตั้งเป้าผลิตบุคลากรมืออาชีพป้อนตลาดวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
17/05/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือพันธมิตรชั้นนำแห่งวงการไอที จัดงาน “DR SYMPOSIUM 2012”โชว์สุดยอดนวัตกรรม DR Solution ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2555
14/05/2555 K2 BPM Partner Best Quick Win Award 2011
26/03/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคหลอดไฟนีออน จำนวน 2,800 ดวงให้กับ 14 โรงเรียนในเขตชุมชน
23/03/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ผนึก 6 คู่ค้าจัดงาน “Japanese Day” แนะนำหลากหลายโซลูชั่นด้านไอที เพื่อกลุ่มลูกค้าญึ่ปุ่นโดยเฉพาะ
09/03/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้ารางวัล “Partner Of The Year” จากงานประชุม Palo Alto Networks : APAC Partner Conference 2012
27/02/2555 เมโทรซิสเต็มส์ฯ โชว์ผลงานยอดเยี่ยม คว้ารางวัล “Data Center Partner of the Year” จากงานประชุม Cisco Thailand Partner Conference 2012
22/02/2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจับมือเมโทรซิสเต็มส์ฯ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดการศึกษาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
20/01/2555 IBM Power Talk Part XI : Smarter Power for Smarter Planet
12/01/2555 Youth Creative Programmer by MSC โครงการ # 8
15/12/2554 เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP จำนวน 50 เครื่อง สนับสนุนการใช้งานของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
19/10/2554 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางรายการครอบครัวข่าว 3
31/08/2554 เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์ ใหม่ล่าสุด www.metro-oa.com เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกลูกค้าในการค้นหา และสั่งซื้อสินค้ากลุ่มออฟฟิศซัพพลายส์ หวังกระชับสัมพันธภาพพร้อมเชื่อมใจลูกค้าด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย
27/06/2554 ยูนิแลมป์มั่นใจเมโทรซิสเต็มส์ฯ เลือกซอฟต์แวร์ SolidWorks เสริมศักยภาพงานออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ
07/04/2554 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วางใจเมโทรซิสเต็มส์ฯ ลงทุนไอทีเสริมศักยภาพระบบงาน
21/02/2554 เมโทรซิสเต็มส์ ฯ คว้า 11 รางวัล จากงานประชุม “IBM Business Partner Conference 2011”
31/01/2554 อีกขั้นสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
11/01/2554 ซิสโก้ เสริมทัพพันธมิตร ตั้งเมโทรซิสเต็มส์ฯ เป็น Cisco Data Center Unified Computing Authorized Technology Provider (DCUC ATP)
26/11/2553 อีซี่บายทุ่มงบ 50 ล้านบาท ปรับปรุงคุณภาพ IT Infrastructure เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และรองรับการขยายตัวของระบบการทำงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็น Green Data Center
06/10/2553 ยุทธศาสตร์เมโทรซิสเต็มส์ฯ ปี 2010 มุ่งนำเสนอเทคโนโลยี Virtualization - ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร รุกปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
17/09/2553 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ผนึกกำลัง 3 ช่างภาพชั้นแนวหน้าของเมืองไทย สนับสนุนกลุ่มคนรักการถ่ายภาพจัดงานเสวนา “Photo Story @ Tunn Story” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ร้าน “ตุ๋นสตอรี่” อารีย์ซอย 2
16/09/2553 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ชูบทบาทผู้นำเทคโนโลยีงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เตรียมจัดยิ่งใหญ่งาน “SolidWorks Innovation Day 2011”
18/08/2553 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้า 2 รางวัลคู่ค้าไมโครซอฟท์แห่งปี 2010
10/08/2553 เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น ชนะรางวัล IBM Beacon Awards จากไอบีเอ็ม ด้วยสุดยอดโซลูชั่นเพาเวอร์ ซิสเต็มส์ สำหรับกลุ่มตลาดที่กำลังเติบโต
28/06/2553 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ชนะเลิศรางวัล IBM Beacon Awards 2010 ด้วยสุดยอดโซลูชั่นเพาเวอร์ ซิสเต็มส์ สำหรับกลุ่มตลาดที่กำลังเติบโต
26/04/2553 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้ารางวัล APAC Commercial Partner of the Year Award จากงานประชุม Cisco Partner Summit 2010 - San Francisco
01/04/2553 ม.หอการค้าไทยจับมือเมโทรซิสเต็มส์ฯ และเอชพี ต่อยอดการเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning UTCC Business Smart
23/03/2553 เมโทรซิสเต็มส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม Adobe อย่างเป็นทางการ
17/03/2553 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ชูมาตรฐาน ISO/IEC 20000 : 2005 ยกระดับงานให้บริการไอทีเอาท์ซอร์สซิ่ง เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า
12/11/2552 ไอบีเอ็ม จับมือกับ เมโทรซิสเต็มส์ นำเสนอเอ็กซ์ไอวี สตอเรจ โซลูชัน ช่วยไดนาสตี้ เซรามิค เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
09/09/2552 เมโทรคอนเนคพร้อมรุกค้าส่งไอทีชูจุดยืนซื่อสัตย์จริงใจ
18/08/2552 อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) ลงทุนระบบไอที เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
18/08/2552 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ดัน Virtualization เจาะกลุ่มเอสเอ็มอี ชูแพ็คเกจติดตั้ง “Windows Server 2008 Hyper-V” ด้วยงบลงทุนต่ำพร้อมบริการฟรี 12 เดือน
07/08/2552 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้า 2 รางวัลสุดยอดไมโครซอฟท์พาร์ทเนอร์แห่งปี 2009
17/07/2552 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ชูแคมเปญ"ดาต้าแคร์" เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล
05/06/2552 เมโทรซิสเต็มส์ฯ นำร่องติดตั้ง IBM XIV Storage
20/05/2552 เดลล์ จับมือเมโทรซิสเต็มส์ฯ นำเสนอโซลูชั่นสำหรับงานสถาปัตยกรรม
07/05/2552 ออราเคิลจับมือเดลล์ นำเสนอโซลูชั่นไอทีราคาประหยัดสำหรับบริษัทขนาดกลางในไทย
29/04/2552 อีเอ็มซีตั้งเมโทรซิสเต็มส์ฯเป็นคู่ค้า นำเสนอโซลูชั่นจัดการคอนเทนต์ระดับองค์กร
07/04/2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเอชพีและเมโทรซิสเต็มส์ ต่อยอดการเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning
30/03/2552 บีเอแอลรับรางวัลการันตีคุณภาพจาก Prometric
18/03/2552 Virtualisation cuts operating costs
11/03/2552 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้าแชมป์คู่ค้าดีเด่นไอบีเอ็มเป็นปีที่ 23
23/01/2552 ฮั่วเซ่งเฮงฯ แต่งไอทีพร้อมชิงชัยตลาดโกลด์ฟิวเจอร์ส
21/01/2552 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น Silver Partner ของซิสโก้
22/12/2551 เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบซอฟต์แวร์ "โซลิดเวิร์ค" เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการ
26/08/2551 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้ารางวัลพาร์ทเนอร์ดีเด่น “Microsoft Office System”
01/08/2551 เอ็มเอสซี เซ็น ArchiCAD 12 เสริมไลน์งานออกแบบอาคาร
23/07/2551 โทรีเซนไทย ฯ- เมโทรซิสเต็มฯ ฉลองความสำเร็จติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์บนกองเรือ
23/07/2551 บู๊ทส์ รีเทล พัฒนาระบบสมาชิกเสริมงานบริการ
10/06/2551 เมโทรซิสเต็มส์ฯ-ไมโครซอฟท์-นอร์เทล- ทรีดี เน็ทเวิร์คส์ แจ้งเกิด “UC Live” Center แห่งแรกในไทย
05/06/2551 เมโทรซิสเต็มส์ฯ สู่เวทีระดับโลก IBM Beacon Awards ชูโซลูชั่น System x ตรงใจลูกค้า
29/04/2551 เมโทรซิสเต็มส์ฯ แตกไลน์ซอฟต์แวร์ออกแบบสามมิติ "SolidWorks"
04/03/2551 สเปเชียลตี้ เท็ค เสริมทัพธุรกิจด้วยไอที
04/03/2551 บล. เคจีไอทุ่มงบไอทีเสริมประสิทธิภาพการบริการ
26/02/2551 เมโทรซิสเต็มส์ฯ หวังฟื้นรายได้โต 10% ปีนี้
22/02/2551 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้ารางวัล IBM Business Partner of The Year เป็นปีที่ 22
04/02/2551 โทรีเซนไทยวางใจเมโทรซิสเต็มส์ฯ นำร่องติดตั้งระบบไอทีเซิร์ฟเวอร์บนเรือขนส่งสินค้า
29/01/2551 เอเซอร์ผนึกเมโทรซิสเต็มส์ รุกตลาดคอมเมอร์เชียล
19/12/2550 เซนต์จอห์น - เมโทรซิสเต็มส์ฯ –ไอบีเอ็ม เปิดคอร์สสร้างนักไอทีสู่ตลาดงาน System i
07/12/2550 เมโทรซิสเต็มส์ฯ คว้าท้อปเซลส์ยูพีเอสจากเอพีซี-เอ็มจีอี
03/12/2550 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ขยายฐานสู่ภูมิภาค
13/11/2550 ดังกิ้นโดนัททุ่ม 20 ล้านบาท เลือกเมโทรซิสเต็มส์ฯ พัฒนาระบบร้านค้า
28/06/2550 โทรีเซนไทยพลิกโฉมระบบไอทีเสริมประสิทธิภาพองค์กร
22/05/2550 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือ salesforce.com
02/05/2550 ออลล่าเลือกออโตเดสก์เสริมงานออกแบบ
30/03/2550 ช.การช่าง เสริมทัพทีมออกแบบ ยกระดับการออกแบบมุ่งสู่การออกแบบระบบสามมิติเพื่ออนาคต
28/02/2550 เมโทรซิสเต็มส์ฯ เผยกำไรสุทธิ 238 ล้าน ปี 2549
28/02/2550 เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดศูนย์ Oracle RAC on POWER
15/02/2550 เอ็มเอสซีแจงเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง
11/11/2014 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “SolidWorks Innovation Day 2015” แนะนำซอฟต์แวร์ “SolidWorks 2015”
30/10/2014 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ก้าวหน้าอีกขั้นเปิดตัวโซลูชั่นล่าสุด “Backup as a Service (BaaS) by MSC” บริการรับฝาก Virtual Tape ชูแนวคิดจ่ายตามการเติบโตจริง ช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูล
09/09/2014 เมโทรคอนเนค ฉลองครบรอบ 5 ปี เติบโตอย่างมั่นคงสู่บริษัทไอทีชั้นนำ
18/08/2014 เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับมูลนิธิพระดาบส
09/07/2014 เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “DRaaS : DR Site Transformation” เปิดตัวโซลูชั่น “BizOS : DRaaS”
02/10/2013 เอชพีร่วมกับเมโทรซิสเต็มส์ฯ ประกาศยกระดับดาต้าเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่ เมโทรซิสเต็มส์ฯ ด้วยโซลูชั่นระบบเครือข่ายสุดล้ำของเอชพี
27/09/2013 เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัลสุดยอดคู่ค้าไมโครซอฟท์ ประจำปี 2556 “Large Account Reseller Partner of the year 2013”
30/12/2011 เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบของขวัญวันเด็กปี 2555 ให้แก่ 2 โรงเรียนในเขตประเวศ
<< กลับไปยังหน้าเดิม