พันธกิจ
  นโยบายองค์กร
  ก่อตั้งบริษัท
  ธุรกิจเรา
  เทคโนโลยี
  บริษัทในเครือ
  ช่วยเหลือสังคม
  พันธกิจ
 
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยบุคลากรระดับมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของลูกค้า ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งความรู้

  ขึ้น 
  นโยบายองค์กร
 
ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ในการก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะยาว ดังนี้

  การพัฒนาบุคลากรในระดับมืออาชีพ
  การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  การพัฒนาธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้า
  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

  ขึ้น 
  จากแรกก่อตั้งถึงปัจจุบัน
 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2529 ในฐานะคู่ค้ารายแรกของไอบีเอ็มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับแต่นั้นมา เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจสู่การนำเสนอ โซลูชั่นและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก อาทิ ไอบีเอ็ม, ฮิวเลตต์-แพคการ์ด, เลอโนโว, เดลล์, เอเซอร์, เอปสัน, ไมโครซอฟท์, โซลิดเวิร์ค และอีกมากมาย

จากบันทึกความสำเร็จขององค์กรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน การจัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ “เมโทรแคมปัส” เมโทรซิสเต็มส์ฯ ยังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยการลง
ทุนในโครงการสำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงศูนย์สาธิตอีกหลายแห่ง
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของการทดสอบเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นใหม่ ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ
เพื่อการแนะนำที่ถูกต้องและแสดงถึงความจริงใจต่อลูกค้า

ปัจจุบันบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
ดำเนินกิจการด้วยทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาทโดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงการดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนทั้งสิ้น 8 บริษัท
เพื่อให้ครอบคลุมภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
  ขึ้น 
  ธุรกิจเรา
 
เมโทรซิสเต็มส์ฯ มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์,
ซอฟต์แวร์เซอร์วิสและระบบความปลอดภัย, ผลิตภัณฑ์ซัพพลายส์,ระบบเครือข่าย และผลิตภัณฑ์
สำหรับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์
  ขึ้น 
  เทคโนโลยี
 
อาคารสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ”เมโทรแคมปัส” ก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2537 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2539 ด้วยเงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท
บนเนื้อที่ 18 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 11 อาคาร ภายใต้แนวคิดของการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้เหมือนบ้านของพนักงาน และเป็นแบบอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน

เมโทรแคมปัส นับเป็นกลุ่มอาคารสำนักงานแนวราบที่มีการนำระบบสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงมาใช้เชื่อมต่อ
ระหว่างอาคาร ส่วนในตัวอาคารเลือกใช้สายสัญญาณ UTP CAT 5 ซึ่งมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล
ได้สูงถึง 100 Mbps พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าหาข้อมูลบนเครื่อง AS/400, RS/6000, และ Server
ด้วยระบบ Ethernet Switching ที่มีความเร็วสูงถึง 1 Gbps ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะสามารถรองรับการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์ได้หลายระบบ และสามารถส่งผ่านข้อมูลได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ เสียง
หรือ ภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทำงานสูงสุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังนำโปรแกรม
Tivoli Management Region (TMR) ซึ่งเป็น Management Software มาใช้ เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุม
และตรวจสอบระบบการทำงานภายในแคมปัส
 

ขึ้น 

 

 

บริษัทในเครือ

 

  Subsidiary
 
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด
บริการและจัดจำหน่าย Software ด้าน Customer Relationship Management (CRM),
Business Process Management (BPM) and Business Intelligence (BI)
 
บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด
ให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร
 
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ผ่านบริษัทผู้ให้บริการด้านไอที
 
บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ยี่ห้อ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด
                                                    
  Associated
 
บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด
บริการและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบงานสำหรับกิจการโรงแรม ได้แก่ระบบงานเอปิโตเม
(Epitome)
 
บริษัท เจบีซีซี (ไทยแลนด์)จำกัด
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศสำหรับลูกค้าญี่ปุ่น
 

ขึ้น 

 

  ช่วยเหลือสังคม
 
เมโทรซิสเต็มส์ฯ ดำรงตนในฐานะพลเมืองของประเทศซึ่งตระหนักถึงการสร้างสังคมอันผาสุกและไม่หยุดนิ่งในการช่วยเหลือ
สังคม บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ โดยการบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ผ่านโครงการต่างๆ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผ่านทางรายการครอบครัวข่าว 3 ณ อาคารมาลีนนท์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผ่านโครงการ "คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กด้อยโอกาส"
ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2011

 เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทยเพื่อให้การสนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มให้กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อใช้ในกิจการของสมาคม

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด อาทิ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า จังหวัดนครราชสีมา,
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจโรงแรมจากบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ให้กับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) และสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทยในการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 ชุด ตามโครงการในพระราชดำริให้กับโรงเรียนในชนบท

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบซอฟต์แวร์ระบบ HIS Point of sale และ Front Office ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาภาควิชาการโรงแรม

การบริจาคเครื่องพิมพ์ดีดไอบีเอ็มตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนในชนบท
 

ขึ้น