Enterprise Helpdesk.net
  โซลูชั่นบนเว็บเบสที่ช่วยองค์กธุรกิจในการปรับปรุงบริการด้านไอทีในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่ายูสเซอร์
ที่ขอความช่วยเหลือด้านไอทีจะได้รับความใส่ใจอย่าง เต็มที่ โซลูชั่น Enterprise Helpdesk.net
ถูกออกแบบมาสำหรับรองรับทั้งการให้บริการยูสเซอร์และการบริหารงานภายในทีม ผู้ให้บริการ
helpdesk เอง โดยที่ยูสเซอร์สามารถติดตามความคืบหน้าของการซัพพอร์ทเริ่มตั้งแต่การแจ้ง
ขอ ความช่วยเหลือไปจนสิ้นสุดการแก้ไขปัญหา
 
  ประโยชน์
 
บริการจัดการคำร้องขอตั้งแต่การแจ้งปัญหาไปจนถึงการแก้ไข
  สร้างใบคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคดำเนินการต่อได้โดยอัตโนมัต
  มั่นใจได้ว่าคำร้องขอจะเข้าไปอยู่ในขั้นตอนของการแก้ปัญหา
  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการตอบรับผ่านเว็บเซอร์วิสได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน
  สามารถติดตามและกำกับขั้นตอนของบริการ Helpdesk
  รายงานผลการดำเนินการและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของบริการ Helpdesk
  สามารถสร้างฐานความรู้ของการแก้ไขปัญหาที่สามารถสืบค้นได้ (frequently asked
questions)
 
ฟังก์ชั่น
  บริการผ่านเว็บเต็มรูปแบบในการทำคำร้องขอความช่วยเหลือ การติดตามสถานะการ
ดำเนินการ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ตลอดจนรายงาน
  การสร้างฐานข้อมูลความรู้ในการแก้ปัญหาที่สามารถสืบค้นได้
 
 
Download Catalog
       
 
 
 
 
  SIG Call Center Tel: 02-646-6500
SIGCallCenter@metrosystems.co.th