จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชั้นนำ อาทิ เลอโนโว, ฮิวเลตต์-แพคการ์ด, คอมแพค ตั้งแต่ เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ,โน้ตบุ้ค, พีดีเอ สำหรับการ ใช้งานในองค์กรธุรกิจหรือภายในบ้าน .
   
   
What we offer
Configuration and implementation.
 
Installation service for OS that is purchased legally.
   
Additional service
System migration.
 
Products
Notebooks
 
Desktops
   
Workstations
   
IPC Servers