Systems & Servers
Retail
Point-of Sales
อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกให้เป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ เครื่องเก็บเงิน ณ จุดขาย, เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

บริการที่นำเสนอ

ให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบ
• การปรับแต่งแอพพลิเคชั่นให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ
• นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการด้าน Food & Service Management (CM POS) และ Retail Management (POS Shop)

ผลิตภัณฑ์
 
IBM POS -เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และความเชื่อถือได้ของ Hardware เพรียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน สามารถรองรับกับความยืดหยุ่นของระบบการให้บริการ ณ จุดขาย เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, สถานีบริการน้ำมัน และอื่น ๆ
IBM POS Printer - เพื่อการเลือกระบบอินเทอร์เฟสที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจวันนี้ IBM POS Printer สนับสนุนเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทั้งแบบ USB, RS485 และ RS232 โดยเฉพาะพอร์ต USB มีความสามารถแบบ hot plug นั่นคือ สามารถโหลด config และ driver ได้โดยอัตโนมัติ