18/05/2016   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
Public Relations   -  May 18, 2016

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

                         วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะอาจารย์  เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา ในโอกาสนี้ ได้เข้าฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีจาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โดย นายมีลาภ โสขุมา Solution Architech ร่วมบรรยาย และนำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

 

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือ รับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย  สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม  ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242

naltrexone pills naktrexone how long is naltrexone in your system
low dose naltrexone ankylosing spondylitis vivitrol implant naltrexone nausea
naltrexone for alcohol abuse alcohol naltrexone where to get naltrexone implant
what happens if you take naltrexone and opiates partickcurlingclub.co.uk revia injection
trinalin avonotakaronetwork.co.nz naltrexone alcoholism medication
naltrexone injection naltrazone naltrexone 50 mg tablet
low dose naltrexone in australia naltrexone prescribing information depade naltrexone
natroxone vivitrol shot for opiate addiction low dose naltrexone uses
low dose naltrexone fibromyalgia reviews news.hostnetindia.com naltroxen
vivitrol for alcohol dependence site ldn homepage
where to get naltrexone go naltrexone chronic fatigue syndrome
vivitrol for opiate addiction blog.admissionnews.com what is a ldn
naltrexone and heroin link naltrexone how it works
naltrexone where to buy site revia medicine
naltrexone for ra site implant for opiate addiction
naltrexone pregnancy naltroxon where to buy low dose naltrexone
side effects naltrexone zygonie.com define naltrexone
naltrexone how long does it take to work how long will naltrexone block opiates is naltrexone a narcotic
ldn and depression peider.dk low dose naltrexone withdrawal
what is naltrexone for naltrexone mechanism vivitrol injection cost
opioid blocker injection oscarsotorrio.com monthly shot for opiate addiction
naltrexone how it works go naltrexone trade name
naltrexone cancer open naltrexone immune system
ldn for cancer house.raupes.net vivitrol for opiate addiction
naltrexone implant side effects open low dose naltrexone and drinking alcohol
what happens if you drink on naltrexone naltrexone for multiple sclerosis user reviews naltrexone and drinking alcohol
Close