การเปลี่ยนแปลงของโลกไอทีในปัจจุบัน ทำให้บุคลากรทางด้านไอทีต้องขยับตัวให้มีทักษะความรู้ความสามารถ และพร้อม สำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมาก แบบก้าวกระโดดเป็นการทำ Integration ระบบงานไอทีแบบใหม่ที่เรียกว่า Hybrid Cloud ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด์แบบที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด นั่นคือ การใช้ Private Cloud และ Public Cloud ผสมผสานกัน ดังรายละเอียดในภาพประกอบด้านล่าง รูปที่ 1

                              รูปที่ 2 การ Integration ระหว่าง On-Premise และ Off-Premise
                 การสร้าง Hybrid Cloud ของระบบงานไอที หรือ การ Integration ระหว่าง Off-Premise และ On-Premise นั้นสามารถทำได้หลายๆ ทางเลือกตามภาพรูปที่ 2 ด้านบน หากมองในมิติของระบบงานแอพพลิเคชั่นก็สามารถทำการ Integration ผ่านระบบ Enterprise Service Bus (ESB) ที่เป็นลักษณะของ as-a-Service หรือ แบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายปรกติทั่วไป อีกหนึ่งมิติคือ ส่วนงาน Infrastructure ก็สามารถทำ Integration ได้ผ่าน Multi-Cloud Management หรือ ผ่านเทคโนโลยีในระดับ Compute, Network หรือ Storage
               สำหรับรายละเอียดในส่วนของการทำ Integration ได้ทำเป็นเอกสารไว้ให้สำหรับ ท่านที่สนใจสามารถส่ง อีเมล์ ติดต่อขอข้อมูล meelasok@metrosystems.co.th
               เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้คงจะมีคำถามในใจว่าทำไมต้องใช้ Hybrid Cloud ทั้งนี้เป็นเพราะ Business Agility หรือความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และว่องไวอันเป็นจุดเด่นจากการใช้เทคโนโลยีคลาวด์นั้นเอง

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 68 Master