“MSC NEWS” ฉบับนี้ ขอนำเรื่องราวความสำเร็จของ บริษัท เด สเต โค (เอเซีย) จำกัด ผู้นำในการพัฒนาอุปกรณ์ Automation ระดับโลก โดย “คุณนิเวศน์ สวัสดิ์นพรัตน์” Application Engineering Manager ประจำบริษัท บริษัท เด สเต โค (เอเซีย) จำกัด จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบถึงการทำงาน ออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล โดยมีการนำซอฟต์แวร์ “SolidWorks” มาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

       ปัจจุบันรับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและผลิตชุด Application สำหรับอุปกรณ์ Automation ให้กับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำเอาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดย บริษัท เด สเต โค (เอเซีย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ Automation ซึ่งมีฐานผลิตอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก และยังเป็นผู้นำในการพัฒนาอุปกรณ์ Automation สำหรับงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยตอบสนองตามโจทย์การทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ โดยปัจจุบันฐานผลิตในประเทศไทยทำการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ Automation ประเภทเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน, อุปกรณ์ Pneumatic เป็นหลัก

ครบเครื่องเรื่องงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยสุดยอดซอฟต์แวร์ SolidWorks

       SolidWorks เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบสามมิติ (3D CAD) ที่เหมาะสำหรับการออกแบบทั่วไป โดยเฉพาะงานทางด้าน Product Design และ Mechanical Design ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับวินโดว์แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถต่อยอดการทำงานได้มากขึ้น โดยมีเครื่องมือชุดคำสั่งที่หลากหลาย สามารถครอบคลุมงานทุกประเภทในการออกแบบที่ซับซ้อนได้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม การบริหารการจัดการ ตลอดจนการผสมผสานข้อมูลงานออกแบบและสื่อสารในรูปแบบสามมิติ นอกจากนี้ SolidWorks ยังประกอบไปด้วยชุดซอฟต์แวร์ที่สามารถเลือกใช้งานได้หลายระดับตามความเหมาะสมในการทำงาน และความยากง่ายของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ ดังนั้น SolidWorks จึงเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มศักยภาพงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น

เปิดแนวคิดสุดยอดงานออกแบบระดับสากล กับการใช้ SolidWorks

        DE STA CO แบ่งงานออกแบบเป็น 2 ลักษณะ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด และการออกแบบตาม Application โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์พื้นฐานกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการของตลาดนั้น จะนำความต้องการของท้องตลาดมาสร้างเป็น Concept แล้วนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ และในส่วนงานตาม Application จะนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานต่างๆ ของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น นำผลิตภัณฑ์ของ DE STA CO ในกลุ่มต่างๆ ที่ตอบสนองตามการทำงานของลูกค้า และนำมาสร้างเป็นฟังก์ชั่นเพื่อนำไปใช้เป็น Solution ตามความต้องการของลูกค้า โดยทุกๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทาง DE STA CO จะเริ่มจากการวาง Concept ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งจะคำนึงถึงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นหลัก และใช้ SolidWorks เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การร่างแบบ ออกแบบ ปรับรูปร่างผลิตภัณฑ์ การกำหนดขนาด ตลอดจนการเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และเมื่อทำการออกแบบตาม Concept เรียบร้อยแล้ว ทาง DE STA CO จะมีการตรวจสอบความแข็งแรง หรือ ลักษณะการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หลังจากนั้นก็จะทำเป็น Drawing แล้วผลิตเป็นชิ้นงานจริงขึ้นมา เพื่อนำไปผลิตเป็น Prototype ของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่ง SolidWorks สามารถตอบโจทย์การทำงาน และมีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมการออกแบบตามมาตรฐานกระบวนการผลิตจริงที่ใช้ในอุตสาหกรรมระดับสากล

เคล็ดลับความสำเร็จ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย SolidWorks

       ปัจจุบัน DE STA CO มีการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองตามการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบขึ้นเป็นอุปกรณ์ Automation ทุกชนิด อาทิ เช่น Clamp, Power Clamp ที่ใช้ยึดจับชิ้นงาน, การขึ้นรูปโดยฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ Sheet Metal, งาน Machining และงานหล่อ โดยทาง DE STA CO ทำการออกแบบทุกชิ้นส่วน และประกอบขึ้นเป็นอุปกรณ์ Automation ซึ่ง SolidWorks เป็นเครื่องมือช่วยออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกการทำงานของ DE STA CO คือ สามารถเลือกคำสั่งขึ้นรูปชิ้นงานได้ง่าย และรวดเร็ว มีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมในการขึ้นรูปชิ้นงาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการขึ้นรูปชิ้นงานจริง และยังสามารถช่วยวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานที่ออกแบบ ซึ่งมีประโยชน์มากในการผลิตจริง นอกจากนี้ SolidWorks ยังสามารถอ่านไฟล์งาน 3 มิติ ได้หลากหลายซอฟต์แวร์ จึงทำให้การแลกเปลี่ยนไฟล์งานที่ใช้ในการออกแบบร่วมกันกับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย

เหตุผลที่เลือกไว้วางใจ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

       ประทับใจในความเอาใจใส่ในทีมงานของทางบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง DE STA CO ได้รับการซัพพอร์ตการบริการทั้งทางเทคนิคของซอฟต์แวร์ และการให้บริการด้านคำปรึกษา แก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆ ในอุตสาหกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ลูกค้าได้เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ได้รับ ทำให้เชื่อมั่นในเมโทรซิสเต็มส์ฯ มากยิ่งขึ้น เหมือนเราเป็น Partner กัน ซึ่งตรงกับ vision ของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ว่า “ความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา”
       

       ท่านที่สนใจซอฟต์แวร์ SolidWorks โปรดติดต่อ คุณ ธาชินี ปานสุด โทร.02-727- 4327
อีเมล์ : thachpan@metrosystems.co.th

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 69 Master