• ประสิทธิภาพในการประมวลผลขนาด 1 million JOPS

• สามารถ deliver performance ได้มากกว่า 9 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่อง HP 8 sockets server

• Superdome X สามารถทำ near linear scalability factor ได้ถึง 1.9x หมายถึงเราสามารถที่จะเพิ่มและขยายได้ถึง 16 Sockets โดยไม่มีปัญหาเรื่อง performance drop

• สามารถทำ Hardware Partition (nPar) บนระบบ X86

• ลด downtime ด้วย Superdome Onboard Administrator (OA) รวมถึงการเพิ่ม reliability ด้วย fault tolerant cross bar fabric และ memory RAS

• มาพร้อมกับ Error Analysis Engine ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ hardware for faults ทั้งหมดรวมถึงการทำ predicting failures ที่จะช่วยลด unplanned downtime

• “Firmware First” จะช่วยในการจัดการ Error ตั้งแต่ระดับ Firmware ก่อนที่จะไปถึง OS

• รองรับระบบปฎิบัติการ Linux ทั้ง RedHAT และ SUSE รวมถึง MS window* และ VMware


               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร.02-727-4394 อีเมล์ :esgmkt@metrosystems.co.th

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 69 Master