ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ SDDC นั้นทำให้หน่วยงาน หรือ องค์กรได้ความยืดหยุ่น ในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ ในการเพิ่ม ลด โยกย้าย จำนวนเครื่อง หรือ สมรรถนะ (CPU & Memory) สำหรับระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ หรือ ตั้งโปรแกรมล่วงหน้า หากมองลึกลงไปอีกขั้น เราจะทราบกันดีว่า เซิร์ฟเวอร์เวอร์ชวลไลเซชั่นนั้นสามารถทำงานบนเครื่องฮาร์ดแวร์ทั่วๆ ไปอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกัน หรือ ผู้ผลิตเดียวกัน ด้วยความสามารถนี้ เรามักใช้คำพูดกันว่า Cloud Computing ทำงานอยู่บนเครื่องคอมโมดิตี้ฮาร์ดแวร์ (Commodity Hardware) อะไรก็ได้                                                                                                                                                                                                                                                                       ทำนองเดียวกัน เน็ตเวิร์กเวอร์ชวลไลเซชั่น (Network Virtualization) ก็อาศัยหลักการคิดเดียวกัน คือ ให้ระบบเครือข่ายอันประกอบไปด้วย ไฟร์วอล (Firewall), โหลดบาลานเซอร์ (Load Balancer), เราเตอร์ (Router) และ สวิทช์ (Switch L2-3) ทำงาน อยู่บนเครื่องคอมโมดิตี้ฮาร์ดแวร์ (Commodity Hardware) อะไรก็ได้ ผลที่ได้คือการบริหารจัดการระบบเครือข่ายจะง่ายขึ้นอย่างมากเหมือนบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย ทั้งการเพิ่ม ลด โยกย้าย จำนวนอุปกรณ์แต่ละชุด ให้สอดคล้องกับระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ ล้อตามความเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจ คีย์เวิร์ดทางการตลาดเรียกว่า ซอฟต์แวร์ดีฟายด์เน็ตเวิร์ก (SDN: Software Defined Network)

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ดีฟายด์เน็ตเวิร์ก (SDN) กับโลกธุรกิจ

               -ซอฟต์แวร์ดีฟายด์เน็ตเวิร์ก ทำให้เราสามารถรันระบบงานต่างโลเคชั่นกันได้ โดยไร้รอยต่อและข้อจำกัด อันเป็นผลทำให้สามารถสร้าง Distributed Cloud ได้ง่ายขึ้นและต้นทุนต่ำกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม

               -ซอฟต์แวร์ดีฟายด์เน็ตเวิร์ก ทำให้เราสามารถเชื่อม Private Cloud ขององค์กรกับ Public Cloud ได้แบบปลอดภัย นำไปสู่การประยุกต์ใช้ Hybrid Cloud ให้กับองค์กรเป็นไปได้จริง

               -การทำ Disaster Recovery (DR) จะง่าย ยืดหยุ่นตามความต้องการ และสามารถสร้างระบบเน็ตเวิร์กที่ DR Site ได้เหมือนที่ Production Site ทั้งหมด จากความสามารถของ เน็ตเวิร์กเวอร์ชวลไลเซชั่น

               -การบริหารระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ สามารถทำได้ลึกมากขึ้นกว่าเดิมมาถึงระดับที่เรียกว่า ไมโครเซ็กเมนต์ (Micro Segment) ทำให้ได้ระบบรักษาความปลอดภัยในภาพรวมที่ดีขึ้นกับองค์กร

แนวโน้ม ซอฟต์แวร์ดีฟายด์เน็ตเวิร์ก (SDN) ในประเทศไทย

               องค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีการลงทุนเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชวลไลเซชั่น (Server Virtualization) มากในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณว่าหน่วยงาน องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้มีมุมมองต่อการทำระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ใช้กันเพื่อประโยชน์ ต่อทางธุรกิจอยู่แล้ว เน็ตเวิร์กเวอร์ชวลไลเซชั่น (Network Virtualization) จะเป็นเทคโนโลยีต่อยอดให้กับองค์กรดึงศักยภาพของระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลดรอยต่อ ข้อจำกัดเดิมๆ ด้านเครือข่ายลงไปได้อย่างมหาศาล จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ใช้ ซอฟต์แวร์ดีฟายด์เน็ตเวิร์ก (SDN) เพียงแต่จะใช้มากหรือน้อย

               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณมีลาภ โสขุมา อีเมล์ :meelasok@metrosystems.co.th

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 69 Master