MSC Spotlights @ MSC NEWS VOLUME 70
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
               คุณอรุณ ต่อเอกบัณฑิต (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น , คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ที่ 6 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คุณสมจิตต์ ปาละกาศ (กลาง) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสนำคณะอาจารย์เข้าเยี่ยมชมกิจการภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
  • แผนก Managed Services จัดงาน “Update Cloud Technology”
               แผนก Managed Services กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา "Update Cloud Technology" ให้กับพนักงาน Outsource ที่ประจำอยู่ที่บริษัทลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ คุณสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์เเวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ โดยแผนก Managed Services มีแผนจัดงานครั้งต่อไปช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558
© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 70 Master