ธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสามารถสูง

       “เราเชื่อว่า Office 365 จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากมายที่เรามีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจ รองรับการเปิดเสรี AEC”

       จากจุดเริ่มต้นของร้านอาหารญี่ปุ่น Zen Restaurant สาขาแรกที่ ทองหล่อ เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จำกัด ได้ขยายธุรกิจร้านอาหารจนมีสาขา 77 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ 7 แบรนด์ดัง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มให้มากที่สุด พร้อมตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารในประเทศ และภูมิภาคเอเชีย ในช่วง 5 และ 10 ปีข้างหน้า

       ภายใต้ตลาด ที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจอัพเกรดจากการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชันเดิมบนเดสก์ทอป ไปสู่ Office 365 บนคลาวด์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในหลายๆ ประเด็นไปพร้อมๆ กัน ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ เพิ่มความยืดหยุ่นการทำงานจากที่ใดก็ได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ ในอนาคต

ความเป็นมา

       บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 25 ปี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน ได้สร้างแบรนด์ร้านอาหารถึง 7 แบรนด์ ได้แก่ Zen Restaurant, Zen Sushi & Sake, AKA, On the Table, Zen Cucina, Tetsu และ Donburi มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,400 คน ทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ และสาขา 77 แห่ง ทั่วประเทศ

       เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่เดิม ไม่สามารถรองรับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานนอกสถานที่ หรือ ตามสาขา และ ต้องการวิธีการแชร์ไฟล์ข้อมูลร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการรับส่งอีเมล ที่สำคัญบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องย้ายระบบสู่คลาวด์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทางบริษัทฯ ได้พิจารณา และตัดสินใจอัพเกรดจากโปรแกรม Microsoft Office 2003, 2007 ไปสู่ Office 365 ProPlus บนคลาวด์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

               •ทีมวิจัยและพัฒนาการตลาด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากจากระบบ POS ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง แม่นยำ

               •ผู้บริหารที่ทำงานนอกสถานที่ สามารถใช้งานโปรแกรม Office และข้อมูลใน OneDrive ได้สะดวกจากที่ใดก็ได้ ด้วยอุปกรณ์พกพาต่างๆ

               •ลดปัญหาในการแชร์ไฟล์ผ่านอีเมล และแฟลชไดรฟ์ ด้วยการแชร์ไฟล์ไว้บน OneDrive แทน

               •ลดภาระในการดูแล อัพเกรด และแก้ปัญหาอันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์หลายเวอร์ชั่น

ความต้องการขององค์กร

       ในปัจจุบัน ทางบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป จำกัด ได้มีการนำระบบไอทีมาใช้งานในทุกส่วน ตั้งแต่หน้าร้านสาขา ซึ่งมีทั้งระบบ Point of Sale (POS) และแท็บเล็ตในการรับออเดอร์จากลูกค้า แล้วไปแสดงผลบนจอภาพในครัว เพื่อให้พ่อครัวจัดเตรียมอาหารตามลำดับการสั่ง ในขณะที่ผู้จัดการสาขาก็สามารถตรวจสอบจากระบบได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือล่าช้าในการให้บริการ ทำให้การทำงานภายในร้านถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ ก็ยังมีเครื่องโน้ตบุ๊กประจำร้านสาขาที่เชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทำงานทั่วไป การสั่งวัตถุดิบ การรับส่งอีเมล และการวางแผนบุคลากรในร้านค้า โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง กับโปรแกรม Microsoft Office

       ข้อมูลการขายจากระบบ POS ในทุกสาขา จะถูกส่งออกมาให้ทีมวิจัยและพัฒนาการตลาด ที่สำนักงานใหญ่นำไปวิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้าโดยตรง ซึ่งช่วยให้ธุรกิจทราบถึง อาหารเมนูที่ได้รับความนิยม ผลตอบรับต่อโปรโมชันใหม่ที่ออกมา แนวโน้มพฤติกรรมการสั่งอาหาร ความต้องการลิ้มลองอาหารรูปแบบแปลกใหม่ หรือวัตถุดิบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนำไปสู่การสรรสร้างอาหารเมนูใหม่ ปรับปรุงการบริการ นำเสนอโปรโมชั่นที่ตรงใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์

       “เรามีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากระบบไอทีใน 3 ประเด็นหลัก หนึ่ง คือ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้วางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจได้ดีขึ้น สอง คือ บริหารการทำงาน การให้บริการที่สาขาตามมาตรฐานที่วางไว้ และสุดท้าย การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม” คุณสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปแนวคิดให้ฟัง

       “ซึ่งที่ผ่านมา ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาดของเรา สามารถใช้เครื่องมือด้าน Business Intelligence และโปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ POS ของทุกสาขา แล้วนำผลการวิเคราะห์มาใช้พัฒนาเมนูอาหาร และโปรโมชันแนวใหม่ขึ้นมาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายมากขึ้น เมื่อเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้เร็ว ก็จะทำให้เราได้เปรียบทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งนี่เป็นจุดสำคัญของธุรกิจอาหาร”

       “แต่เนื่องจากข้อมูลของเรามีจำนวนมากจริงๆ อย่างในสาขาขนาดใหญ่ เพียงสาขาเดียว ข้อมูลที่ได้ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ ก็เกินข้อจำกัดจำนวนแถว (Row) ของโปรแกรม Excel เวอร์ชั่นที่เราเคยใช้อยู่เดิม จนเราต้องแยกข้อมูลออกเป็นไฟล์ย่อยๆ ซึ่งทำให้การทำงานไม่สะดวกนัก”

       “นอกจากนี้ ทิศทางการขยายตัวของธุรกิจ การเปิดสาขาเพิ่มในภูมิภาค รวมทั้งในต่างประเทศ ประกอบกับการทำงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ อย่างในยุคปัจจุบัน ก็ทำให้เราให้ความสนใจกับการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง มาใช้ประโยชน์กับธุรกิจของเราด้วย”

       “และสุดท้าย การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ซึ่งเราอาศัยระบบอีเมลในการรับส่งไฟล์ข้อมูลระหว่างกัน นอกจากจะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอีเมลมากขึ้นแล้ว ยังเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลอีกด้วย จึงควรที่จะพิจารณาเทคโนโลยีทางเลือกอื่นที่ตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพได้ดีกว่า” คุณสรรคนนท์ กล่าว

ทางแก้ปัญหา

       ก่อนหน้านี้ ทางบริษัทฯ ก็มีการใช้งานโปรแกรมชุด Office มาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีทั้งเวอร์ชั่น 2003 และ 2007 คละกัน การตัดสินใจอัพเกรดมาใช้ Office 365 ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทฯ ได้หลายประเด็นพร้อมๆ กัน

       “เราเห็นความสำคัญของแนวโน้มทางเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ว่าจะเป็นประโยชน์กับเรา ทั้งในแง่ของการลงทุนทางเทคโนโลยีที่คุ้มค่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ได้จากทุกที่ ด้วยอุปกรณ์พกพาที่กำลังเป็นที่นิยมใช้กัน และยังแก้ปัญหาอันเกิดจากการใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นก่อน หลายเวอร์ชั่นด้วย เช่น เรามีข้อมูลจำนวนมากเกินขีดจำกัดของโปรแกรม หรือการเปิดไฟล์ข้อมูลข้ามเวอร์ชันกัน ที่อาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อย รวมถึงภาระในการดูแล ตอบปัญหาโปรแกรมหลายเวอร์ชั่น เป็นต้น”

        “การใช้ Office 365 ทำให้พนักงานของเราได้ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเดียวกัน ซึ่งทางไมโครซอฟท์จะคอยอัพเดตโปรแกรม Office ให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ ทางเราไม่ต้องมาคอยอัพเดตเองอีก และเมื่อใช้ Office เวอร์ชั่นใหม่ เราไม่เพียงได้ใช้คุณสมบัติใหม่ๆ เท่านั้น ยังขยายขีดจำกัดของโปรแกรม ทำให้สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากของเราได้ เมื่อธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้นในอนาคต”

       ทางบริษัทฯ ได้พิจารณา และ ตัดสินใจเลือกใช้ Office 365 ProPlus โดยใช้บริการให้คำแนะนำในการติดตั้ง จากบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ เคยทำงานร่วมกับบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน กรุ๊ป มาก่อนหน้านี้แล้ว

        ในการติดตั้งใช้งานนั้น ทางทีมงานไอทีของบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งเอง หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากไมโครซอฟท์ และบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เกี่ยวกับ วิธีการที่เหมาะสม เช่น การเตรียมไฟล์ติดตั้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่สำนักใหญ่ เพื่อให้การติดตั้งให้ผู้ใช้ในสำนักงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น การติดตั้งเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา และใช้เวลารวมประมาณ 3 เดือน โดยทยอยติดตั้งและอบรมการใช้งานเป็นส่วนๆ เนื่องจากมีปริมาณผู้ใช้จำนวนมาก ประมาณ 300-400 คน และเลี่ยงช่วงเวลาที่ แต่ละสาขามีลูกค้าจำนวนมาก เพื่อไม่ให้กระทบงานบริการลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

       ด้วยความที่ Office 365 มาพร้อม Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด จึงมีคุณสมบัติใหม่ๆ เพิ่มจาก Office 2003 และ 2007 ที่ทางบริษัทฯ ใช้อยู่เดิม ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ ได้ทำให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งต่อผู้ใช้ ฝ่ายไอที และฝ่ายบริหาร

       “เราเชื่อว่า Office 365 จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเรา คือ ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากมายที่เรามีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ช่วยให้ทีมงานของเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงใจ ด้วยการมอบอาหารที่ดีที่สุด มีคุณภาพ บริการด้วยความรวดเร็ว เสนอโปรโมชั่นที่ถูกใจ และสุดท้าย ช่วยให้เราได้ “เรียนรู้” ผลตอบรับจากผู้บริโภค เพื่อจะนำมาปรับปรุงในอนาคต”

       “โปรแกรม Excel 2016 ไม่เพียงมีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ใหม่ๆ ที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นแล้ว ยังสามารถรองรับจำนวนเรคคอร์ดของข้อมูลได้ 1 ล้านแถว ซึ่งมากกว่า Excel ในเวอร์ชั่นก่อนอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายไฟล์อีกต่อไป”

       ผลตอบรับจากผู้ใช้ในหลายๆ ฝ่ายก็ออกมาในระดับดี โดยผู้ใช้เหล่านั้น ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน Office 365 ในหลากหลายลักษณะงานด้วยกัน อาทิ กลุ่มผู้บริหารที่ต้องทำงานนอกสถานที่ อย่าง Brand Manager และ Area Manager ซึ่งหากไม่ได้นำเครื่องโน้ตบุ๊กติดตัวไปด้วย ก็ยังสามารถล็อกอินด้วยแอ็กเคานต์ของตน ผ่านเบราว์เซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สาขาเพื่อทำงานได้เลย พร้อมเข้าถึงไฟล์งานของตนที่อยู่ใน OneDrive บนคลาวด์ได้ด้วย

       “แนวโน้มในทุกวันนี้ เป็นสังคม Mobility ไม่ว่าจะเดินทางไปประชุม หรือตรวจเยี่ยมสาขา ก็ไม่จำเป็นต้องถือเครื่องโน้ตบุ๊ก สามารถใช้ Office 365 บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตแทนได้แล้ว ในอนาคต เมื่อเรานำข้อมูล และระบบต่างๆ ขึ้นคลาวด์ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องอาศัยการรับส่งอีเมลไปมาอย่างแต่ก่อน”

               ด้านผู้ใช้ในฝ่ายการตลาด ซึ่งจำเป็นต้องนำเสนองานด้วย PowerPoint ก็พอใจกับเทมเพลต และธีมใหม่ที่สวยงาม และความสามารถในการแปลงพรีเซนเทชันเป็นวิดีโอสำหรับใช้ในการอบรมพนักงาน รวมทั้งแอพพลิเคชั่นใหม่อย่าง Sway ที่ใช้สำหรับสร้างพรีเซนเทชั่นผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ โดยที่สามารถปรับเปลี่ยนเลย์เอาต์ได้อัตโนมัติตามสัดส่วนของหน้าจอแสดงผล และแชร์ลิงก์ให้ผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียได้สะดวก

แผนในอนาคต

              ทางฝ่ายไอที ได้วางแผนในปีหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับ Office 365 ไว้หลายเรื่องด้วยกัน ทั้งการย้ายระบบอีเมลไปอยู่บนคลาวด์ของ Office 365 การเปิดใช้งาน SharePoint เพื่อบริหารจัดการเอกสาร การใช้งาน Skype for Business ในการสื่อสารเพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาทางด้านไอที ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรด้วย
       

              เกี่ยวกับ Microsoft Office 365 Office 365 เป็นบริการคลาวด์ที่ช่วยให้ คุณสามารถเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่น Office ที่คุณคุ้นเคย รวมทั้ง อีเมล ปฏิทิน วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และไฟล์เอกสารล่าสุดของคุณ ได้จากทุกที่ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่เครื่องพีซีไปจนถึงสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้ที่ โทร.02-646-6500 หรือ 02-727-4189


© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 71 Master