สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจผลิตภัณฑ์ Qlik View, Qlik Sense กรุณาติดต่อ คุณภัคจิรา ทองมั่น โทร: 02-727-4715 email: :pakjitho@metrosystems.co.th

 

© Copyright 2014 MSC NEWS Volume 71 Master