11/09/2559   เมโทรซิสเต็มส์ฯ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559”
ประชาสัมพันธ์ – 11 กันยายน 2559   - 


         นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
Close