16/09/2559   เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “The Journey – Moving Forward to Thailand 4.0”
ประชาสัมพันธ์ – 16 กันยายน 2559  - 


                   ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ องค์กร ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และเพื่อให้องค์กรของท่านตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมไปสู่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยลำดับต้นๆ ของการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม และยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “The Journey - Moving Forward to Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ Convention Hall อาคาร G สำนักงานใหญ่ (ใกล้สวนหลวง ร.9) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์การใช้ Information Technology เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Thailand” และร่วมรับฟัง “International Standards & Best Practices: Cybersecurity, Digital Transformation and Resiliency” จาก อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center นอกจากนี้ในช่วงบ่ายท่านยังสามารถเลือกร่วมรับฟังและชม Solution ต่างๆ ซึ่งจัดเตรียมมา เพื่อครอบคลุมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในด้านต่างๆ ของธุรกิจของท่านอีกด้วย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยคลิกปุ่มสีฟ้า “Register online หรือ ลงทะเบียนออนไลน์” ได้ที่ http://metro-oncloud.com/TheJourney-MovingForwardtoThailand4/TheJourney-MovingForwardtoThailand4.0_EN.html สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณธาชินี ปานสุด โทร. 02-727-4431 อีเมล์ : thachpan@metrosystems.co.th หรือ http://www.metro-oncloud.com , http://www.facebook.com/metrooncloud, http://www.facebook.com/metrosystemscorp
Close