05/10/2559   “Kerry Express” เยี่ยมชมนวัตกรรมศูนย์สาธิต “PageWide Technology Center”
ประชาสัมพันธ์ – 5 ตุลาคม 2559  - 


                   นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายชัยวุธิ คหกิจไพศาล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และ นายณรงกต วัฒนดำรงวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงานจาก บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เอชพีใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ “HP PageWide” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่
                   “PageWide Technology Center” เปิดให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใช้งานด้านการพิมพ์คุณภาพสูงจาก “HP PageWide” ในต้นทุนที่คุ้มค่า โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อชมการสาธิต “HP PageWide” เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะที่พิมพ์ได้เร็วที่สุดในโลก ได้ที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร.1640 www.metro-oa.com
Close