สินค้าและบริการ

โบวชัวร์ / ใบปลิว

ใบปลิว, ใบปลิวแผ่นพับ,
แคตตาล็อก

นามบัตร และ
งานพิมพ์สำหรับบริษัท

นามบัตร, นาโนการ์ด, โฟลเดอร์,
ซองจดหมาย, ซองเอกสาร

หนังสือ

หนังสือ, นิตยสาร,
วารสาร, ปกสมุด

เมนู

เมนูเข้าเล่ม, เมนูแผ่นพับ,
เมนูแบบไดคัท, เมนูตั้งโต๊ะ

สติ๊กเกอร์ / ฉลาก

สติ๊กเกอร์, ฉลาก

การ์ด

บัตรเชิญเข้าร่วมงาน, การ์ดอวยพร,
การ์ดวอเชอร์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร “PRINTSERV – Digital Printing Service Center” ณ สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด Print On Demand เพื่อรองรับงานพิมพ์ประเภทต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการงานพิมพ์เอกสารตั้งแต่ขนาดกระดาษ A4-A3 รวมถึงบริการเข้าเล่มเอกสาร และบริการจัดทำรูปเล่มในรูปแบบต่างๆ

Error: Contact form not found.

Copyright 2022 Digital Marketing team : DPG