บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร “Printserv by MSC – Digital Printing Service Center” ณ สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด Print on Demand เพื่อรองรับงานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไปที่มีความต้องการงานพิมพ์เอกสาร รวมถึงบริการเข้าเล่มเอกสาร และบริการจัดทำรูปเล่มในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เอกสารคู่มือฝึกอบรม, รายงานประจำปี, หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี, สมุดบันทึก, แผ่นพับ, โบรชัวร์, นามบัตร เอกสารไดเร็คเมล์ ตลอดจนเอกสารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท รับรองคุณภาพงานพิมพ์ระดับสูงจาก Fuji Xerox ด้วย เครื่องพิมพ์สี และเครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ ดิจิตอลระดับโปรดักชั่นสำหรับมืออาชีพ ภายในศูนย์การพิมพ์ของเรามีระบบรักษาความปลอดภัย จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยของเอกสารและงานพิมพ์ สำหรับลูกค้าที่สนใจบริการพิมพ์ข้อมูล สามารถส่งงานพิมพ์ได้โดยตรงผ่านทางอีเมล์ : [email protected]
บริษัทฯ ได้ลงทุนในเครื่องมือหลังการพิมพ์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการงานพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูงแก่ลุกค้า ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ เพื่อจัดการงานพิมพ์เอกสารไดเร็คเมล ที่เน้นการส่งจดหมายธุรกิจถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริการทำการ์ดและนามบัตรรูปแบบต่างๆ ด้วย เครื่องตัดที่ทันสมัย แบบดิจิตอล เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตามความต้องการ บริการเข้ารูปเล่มเอกสาร ซึ่งมีให้เลือกหลายประเภท ได้แก่ เข้าเล่มสันกาว, เข้าเล่มขดลวด, เข้าเล่มเทปกาว , เข้าเล่มมุงหลังคา , งานเจาะกระดาษ และ งานปรุเอกสาร เป็นต้น นอกจากนียังมี เครื่องเคลือบเอกสาร ช่วยเพิ่มความสวยงามและสดใสของงานพิมพ์ บริษัทฯยังลงทุน เครื่องนับกระดาษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดแยกและจัดชุดเอกสาร ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงมั่นใจได้ว่า Printserv จะเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการงานพิมพ์ด้วยคุณภาพแบบมืออาชีพตรงตามความต้องการของลูกค้า

สนใจสอบถามการใช้บริการงานพิมพ์ได้ที่
[email protected]
โทร.1640
www.dpss.metrosystems.co.th

ลดต้นทุน รวดเร็ว งานคุณภาพ พร้อมจัดส่ง “Printserv by MSC- Print on Demand”.

Error: Contact form not found.

Copyright 2022 Digital Marketing team : DPG