สำหรับการใช้งานแบบ Standalone หรือแบบบุคคลเดี่ยว
ซอฟต์แวร์ CAD สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ระดับมืออาชีพ
สามารถสร้าง แก้ไข และเปิดไฟล์งานนามสกุล DWG,DXF
สามารถทำงานร่วมกับ Windows® , Mac® และ Linux 
ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ online community
 
  สำหรับการใช้งานในองค์กร
คุณสมบัติเหมือนเวอร์ชั่น Individual
สามารถใช้งานร่วมกันเป็น Network
ลดปัญหาของการจัดการโปรแกรมภายใน
องค์กรทั้งในเรื่องของลิขสิทธิ์และเวอร์ชั่น
ได้รับการอัพเดท Service Pack
และเวอร์ชั่นใหม่โดยอัตโนมัติ
รับบริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์และทาง
อีเมล์จากทีม Support ของ Dassault
Systemes
สามารถเรียกใช้ DraftSight API เพื่อ
เขียนโปรแกรมและ Function เพิ่มเติมได้
อบรมการใช้โปรแกรม 1 วัน
 
 
DraftSight® คืออะไร ?


DraftSight® คือ ซอฟต์แวร์ CAD สำหรับใช้งานเขียนแบบ 2 มิติ ในระดับมืออาชีพ ที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยบริษัท Dassault Systemes เจ้าของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ SolidWorks® ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังระดับโลก

ด้วยโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์อันชาญฉลาด ทำให้ DraftSight® สามารถทำงานร่วมกับระบบ
ปฏิบัติการต่างๆ ได้ในหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Microsoft® Windows XP®,
Windows Vista®, Windows® 7, Mac® และ Linux

DraftSight® เหมาะสำหรับการใช้งานเขียนแบบในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในภาคงานธุรกิจ
ออกแบบ, โรงงานอุตสาหกรรม, งานออกแบบเครื่องจักรกล, อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน,
สถาปัตยกรรม, งานซ่อมบำรุง, งานออกแบบทั่วไป และภาคการศึกษา เป็นต้น

คุณสมบัติของ DraftSight®

ออกแบบและสร้างงานแบบ 2 มิติ
สร้าง, แก้ไข และเปิดดูไฟล์งานนามสกุล DWG
เปิดไฟล์งานนามสกุล DWG และ DXF โดยใช้แก้ไขและ Update ไฟล์งานเก่าเหล่านี้ได้
Export ไฟล์งานออกแบบ ให้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ได้
เป็นตัวกลางในการแปลงไฟล์งาน DWG และ DXF ซึ่งอาจจะมีความเหลื่อมล้ำระหว่าง
version ของไฟล์งานทั้งสองประเภท
ประหยัดงบประมาณขององค์กร ในการลงทุนซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบ (CAD)
ช่วยให้องค์กรของท่านปลอดจากปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
     
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ “DraftSight®”
ติดต่อคุณพรพิมล ขาวผ่อง โทร. 02-089-4733
pornpkow@metrosystems.co.th, http://thaidraftsight.com/