(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอาจารย์, บุคลากร และ ศิษย์เก่า จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาตลอดจนบุคลากรและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลที่ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและบรรยายความรู้เรื่องทิศทางเทคโนโลยียุคใหม่ นอกจากนี้ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ได้บรรยายความรู้เรื่อง The Next Digital Platform” พร้อมนำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242

2019-06-28T11:19:47+07:00
Go to Top