กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค เวิร์คสเตชั่น เครื่องพิมพ์ รวมถึงการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นต่างๆ อาทิ ระบบค้าปลีก (เครื่อง Point-Of-Sale และซอฟต์แวร์) ระบบ Video Surveillance (IP Camera และซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย) รวมถึงโซลูชั่นเพื่อการ กู้คืนระบบ ระบบความปลอดภัย โมบิลิตี้ นอกจากนั้นยังให้บริการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า และอบรมการเขียนโปรแกรม RPG รวมถึงการให้บริการต่างๆ ดังกล่าวในรูปแบบเช่าใช้ และการขายผลิตภัณฑ์รวมการให้บริการในรูปแบบ Managed- Service (MSP)

กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น

ให้บริการแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและเชี่ยวชาญ สนับสนุนองค์กรธุรกิจให้ก้าวไปสู่การทำธุรกิจแบบดิจิตอล ด้วยการผสมผสานดิจิตอลเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกันแบบเบ็ดเสร็จเป็นโซลูชั่นและบริการ ช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ดีเหมาะสม และธุรกิจเจริญเติบโตแบบยั่งยืน SIG มีเป้าหมายและปรารถนาช่วยองค์กรธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ให้เป็นดิจิตอลโดยส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของลูกค้าเป็นตัวตั้ง ในยุค Disruptive

กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง

จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงานอาทิเช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก กล้องถ่ายรูป เครื่องโปรเจ็คเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ผ่านระบบการขายตรงแบบเทเลมาร์เก็ตติ้งและการขายผ่านตัวแทนรายย่อย สามารถสั่งซื้อออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dpss.metrosystems.co.th

ร่วมงานกับเรา

“เชิญร่วมเป็นมืออาชีพทางด้าน IT และเติบโตไปกับเรา”