กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น

ให้บริการแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและเชี่ยวชาญ สนับสนุนองค์กรธุรกิจให้ก้าวไปสู่การทำธุรกิจแบบดิจิตอล ด้วยการผสมผสานดิจิตอลเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกันแบบเบ็ดเสร็จเป็นโซลูชั่นและบริการ ช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ดีเหมาะสม และธุรกิจเจริญเติบโตแบบยั่งยืน SIG มีเป้าหมายและปรารถนาช่วยองค์กรธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ให้เป็นดิจิตอลโดยส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของลูกค้าเป็นตัวตั้งในยุค Disruptive

The solutions and services are :

Data-and-Analytic-Banner

Data and Analytics

Digital Collaboration Solutions

Digital Infrastructure Solutions

Cyber Security Platform

Cyber Security Solutions

Digital Transformation Service

Service & Training

designEngineering-banner

Design & Engineering Solutions

Bu-SIG-banner9
Bu-SIG-banner8
Bu-SIG-banner5
Bu-SIG-banner7
Bu-SIG-banner6

: [email protected]

: (662) 089-4938 , (662) 089-4675 , (662) 089-4431 , (662) 089-4327