แผนก Education Support

เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจในการทำงาน หรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ IBM Power I (iSeries (AS/400)) ซึ่งจะนำผู้เข้าอบรมทุกท่านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีด้วยรูปแบบการอบรม และการบริการที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกท่าน

เส้นทางการก้าวสู่การเป็น RPG Programmer

เรามีการจัดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา RPG โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น RPG Programmer อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่า โปรแกรมเมอร์ที่ผ่านการอบรมจากทางแผนกเป็นบุคลากรที่มีทักษะและมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย

IBM Training Room-2
IBM Training Room-5

ให้บริการ การพัฒนาระบบงานทางธุรกิจองค์กร และ Outsourcing Service

– ทางแผนกได้ให้บริการ เพื่อพัฒนาระบบงานบน IBM Power I (iSeries (AS/400)) ในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่ ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องการพัฒนาหรือเพิ่มเติมระบบที่มีอยู่ สามารถติดต่อขอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ของแผนกได้โดยตรง

– นอกจากนี้ทางแผนกยังจัดให้บริการส่งบุคลากรทางด้าน RPG Programmer และด้าน System Operator เพื่อประจำหน้าที่ดังกล่าว ณ ที่ทำการของท่าน ในลักษณะของ Outsourcing Service ทั้งนี้เพื่อให้ท่านมั่นใจและสามารถควบคุมการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามความต้องการของท่าน

IBM Training Room-6
IBM Training Room-1
IBM Training Room-3
IBM Training Room-4

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องบริการต่างๆ ของทางแผนก กรุณาติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของแผนกที่หมายเลข 0-2089-4929, 0-2089-4331 หรือ E-mail: [email protected]