กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค เวิร์คสเตชั่น เครื่องพิมพ์ รวมถึงการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นต่างๆ อาทิ ระบบค้าปลีก (เครื่อง Point-Of-Sale และซอฟต์แวร์) ระบบ Video Surveillance (IP Camera และซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย) รวมถึงโซลูชั่นเพื่อการ กู้คืนระบบ ระบบความปลอดภัย โมบิลิตี้ นอกจากนั้นยังให้บริการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า และอบรมการเขียนโปรแกรม RPG รวมถึงการให้บริการต่างๆ ดังกล่าวในรูปแบบเช่าใช้ และการขายผลิตภัณฑ์รวมการให้บริการในรูปแบบ Managed- Service (MSP)

จุดเด่นทางธุรกิจ

ลงทุนในอุปกรณ์เพื่อใช้ทดสอบการใช้งาน Data Center อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบ รวมถึงพนักงานขายได้ทดสอบ และทำความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ทั้งยังใช้เป็นศูนย์สาธิตให้ลูกค้าเข้ามาทดสอบใช้งานประกอบการตัดสินใจได้

• เป็น Partner ของ IBM มาอย่างยาวนาน และได้รับรางวัล Partner ดีเด่นมาตลอด รวมถึงรางวัลอื่นๆ อีกทั้งใน และต่างประเทศ

• เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งก่อน และหลังการขาย รวมถึงการจัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง

• เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับโลก

• เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบ และพนักงานขายของเราทุกคนผ่านการสอบ Certify จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกยี่ห้อ ทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชั่น

IT Infrastructure

Infrastructure Solution

: [email protected]

: (662) 089-4994