ก่อตั้ง

ธุรกิจ

• เริ่มต้นจากแผนกคอมพิวเตอร์ในบริษัทแม่ คือ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด

• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำตลาดและตัวแทนขายและให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไอบีเอ็ม

• จัดตั้งบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 มกราคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท

• ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคู่ค้าของไอบีเอ็มเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เทคโนโลยี

• ยกระดับการใช้งานระบบไอทีอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก IBM System/3 เป็น IBM System/34 และ IBM System/36

• เป็นผู้ใช้งาน IBM System/38 รายแรกในเอเชีย

นำหน้าด้านไอที

ธุรกิจ

• จัดตั้งบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ธุรกิจ ด้วยโซลูชันและการให้บริการด้านไอทีที่กว้างขวางหลากหลาย

• เสริมบริการหลังการขายให้ดีขึ้น ด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงศูนย์ให้บริการลูกค้า

เทคโนโลยี

• พัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการวางแผนบริหารทรัพยากรทางธุรกิจ เวอร์ชันภาษาไทย สำหรับใช้งานภายในองค์กร และเพื่อจำหน่าย

เติบโตสู่สิ่งใหม่

ธุรกิจ

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 180 ล้านบาท พร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ลงทุนกว่า 500 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสำนักงานใหม่ “เมโทรแคมปัส” บนเนื้อที่ 18 ไร่ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการในเดือนกันยายน 2537 และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มกราคม 2540

เทคโนโลยี

• วางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ก้าวหน้าอย่างมาก เช่น ระบบคอมพิวเคอร์ที่ใช้งานหลากหลาย แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบการทำงานของระบบ และระบบเครือข่าย ซึ่งรวมถึง ระบบใยแก้วนำแสง ระบบสายสัญญาณ UTP CAT5 และระบบสวิตซ์ Ethernet ความเร็วสูง

Metro Campus

ปรับกระบวนทัศน์เพื่อความอยู่รอด

ธุรกิจ

• ปรับโครงสร้างองค์กร และกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง”

• ตั้งทีมวายทูเค เพื่อแก้ไขความผิดปกติของคอมพิวเตอร์อันเนื่องมาจากปัญหาปี ค.ศ. 2000

• เตรียมการรองรับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาถึงโดยจัดตั้งทีม “นิมบัส” หรือ “เน็ตคือธุรกิจเมโทร” ซึ่งกลายมาเป็นหน่วยงาน อี-บิสซิเนส โซลูชันในปัจจุบัน

history7

สู่วิถีแห่งการปรับเปลี่ยน

ธุรกิจ

• เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 360 ล้านบาท

• ปรับปรุงกลุ่มธุรกิจใหม่เพื่อให้เกิดผลดีต่อประสิทธิภาพในภาพรวม ด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดเชิงรุก

• บรรลุมาตรฐานการรับรอง ISO 9001:2000 ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร

• ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบเพื่อรับรองความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง อาทิ ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟท์ ซิสโก้ เทรนด์ ไมโคร โปรเมติค และ VUE

• การพัฒนาบุคลากรให้ผ่านการรับรองความเชี่ยวชาญในสาขาของตน เพื่อการบริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

เทคโนโลยี

• เริ่มต้นพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ อันทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิสูจน์แนวคิดที่ทำให้เห็นภาพแนวโน้มด้านไอทีใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะทางธุรกิจ

บูรณาการทางเทคโนโลยี

history3

ธุรกิจ

• เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องในฐานะพันธมิตรธุรกิจของบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลก ซึ่งรวมถึง ไอบีเอ็ม ฮิวเลตต์-แพคการ์ด เลอโนโว ไมโครซอฟท์ ซิสโก้ ไฮเปอเรียน เอปสัน แคนนอน อิเมชั่น เป็นต้น

• พัฒนาเว็บไซต์ www.metro-oa.com เพื่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองผ่านทางออนไลน์

เทคโนโลยี

• ใช้งบลงทุนกว่า 80 ล้านบาท ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีใหม่ โดยติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง 10 Gbps. และเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารผ่านไอพี

• ปรับปรุงศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ภายใต้แนวคิด “การจัดสรรทรัพยากรไอทีให้ตรงตามความต้องการใช้งาน” บนพื้นฐานของเทคโนโลยีแบบเวอร์ช่วลไลเซชัน

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ธุรกิจ

• มุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

• เดินหน้ารักษามาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ISO/IEC 20000-1:2011 และ ISO/IEC 27001:2013

เทคโนโลยี

• ปรับโฉมศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์อีกครั้ง ภายใต้แนวคิดของไฮบริดคลาวด์ พร้อมยกระดับเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงเป็น 20 Gbps.

• ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล IBM FlashSystem A9000R ความจุ 1.8 เพตะไบต์ ให้พร้อมรองรับโลกของบิ๊ก ดาต้า และสื่อดิจิตอล

3 DECADES AND LOOKING BEYOND

สมัครรับข่าวสารกับเรา