ภาพรวม

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มุ่งเน้นการก้าวให้ทันนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกด้าน เรายังทุ่มเทความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มี รวมทั้งการลงทุนด้านไอทีอย่างต่อเนื่องในศูนย์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ เพื่อทำการทดสอบแนวคิด และแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนไอทีให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ศูนย์เทคโนโลยี เซ็นเตอร์

PRINTSERV – DIGITAL PRINTING SERVICE CENTER

DIGITAL MEDIA CENTER

BUSINESS PRODUCTIVITY CENTER

DATA CENTER

AVIT CENTER

ร่วมงานกับเรา

“เชิญร่วมเป็นมืออาชีพทางด้าน IT และเติบโตไปกับเรา”