(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

05 มกราคม 2561

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือ Datavard ผู้นำโซลูชันด้าน Lean SAP Data Management ขับเคลื่อนธุรกิจด้าน SAP Data Management and System Optimizing Solution

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือ Datavard ผู้นำโซลูชันด้าน Lean SAP Data Management ขับเคลื่อนธุรกิจด้าน SAP Data Management and System Optimizing Solution สนับสนุนลูกค้าใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลบนระบบ SAP ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายฐิติพงศ์ จรณะจิตต์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Mr.Ekrem Namazci (ที่ 4 จากขวา) Managing Director บริษัท DATAVARD Pte. Ltd.  เพื่อนำ Datavard ผู้นำโซลูชันด้าน Lean SAP Data Management เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้าน SAP Data Management and System Optimizing Solution ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์แยกประเภทของการใช้ข้อมูล(Hot, Warm and Cold Data) บนระบบ SAP เพิ่อนำไปบริหารจัดเก็บข้อมูล การลดขนาดของข้อมูล ซึ่งช่วยท่านลดต้นทุนในการจัดเก็บได้อย่างมีนัยยะสำคัญ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลในการเรียกใช้งานข้อมูล ให้มีความรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ลดระยะเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของการใช้งานข้อมูล และสามารถช่วย Master ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น และพร้อมใช้งานรองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เริ่มต้นกับ Datavard วันนี้ด้วย Fitness Test Solution ที่จะช่วยให้ท่านเห็นถึงข้อมูลของท่านที่จัดเก็บอยู่ในระบบ SAP โดยเป็นการ Heath Checked แบบละเอียดที่ได้รับการรับรองจาก SAP ท่านจะได้รับทราบถึงระดับลึกของการจัดเก็บข้อมูล ความถี่ของการนำไปใช้ ความซ้ำซ้อนของข้อมูล และที่สำคัญ Datavard พร้อมนำเสนอ Solution ETL ข้อมูลกับ SAP โดย Automated ทำให้การเชื่อมต่อ SAP กับข้อมูลแหล่งอื่นๆ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพียงใช้เวลาไม่นาน

ปัจจุบัน Datavard มีผู้ใช้งานมากกว่า 800 รายทั่วโลก ซึ่งลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบ SAP เป็นหลัก ครอบคลุมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค, กลุ่มสุขภาพ, กลุ่มโรงงาน-ฝ่ายผลิต และกลุ่มสถาบันการเงินและเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavard กรุณาติดต่อ คุณธาชินี  ปานสุด  โทร.02-089-4431 อีเมล : [email protected]

2019-06-28T11:26:56+07:00
Go to Top