(662) 089 - 4000

Admin Staff

รายละเอียดงาน

  • ทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้ลูกค้า
  • เปิดบิลเก็บค่าใช้จ่ายลูกค้าประจำเดือน
  • โทรออกเพื่อนำเสนอเครื่องถ่ายเอกสาร
  • ทำงาน support sales งานเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี
  • ชอบทำงานเอกสาร
  • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผู้ชอบ ทำงานระเอียด รอบคอบ และมีความอดทน

Other Position

2024-07-02T13:52:09+07:003 October 2023|
Go to Top