(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

25 ตุลาคม 2561

MSC ต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนกว่า 30 คนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น และคุณอภิศักดิ์ คงศร Senior Technical Consultant Manager ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Journey to Digital Infrastructure / Prepare for a digital Future”
คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทร : (662)-089-4242

2019-06-28T09:54:16+07:00
Go to Top