(662) 089 - 4000
Systems Engineer (Cisco)

Systems Engineer (Cisco)

Responsibilities

 • ติดตั้ง/แก้ไขปัญหา product cisco cucm
 • ติดตั้ง/แก้ไขปัญหา product cisco uccx
 • ติดตั้ง/แก้ไขปัญหา product cisco cms
 • ติดตั้ง/แก้ไขปัญหา product cisco router
 • ติดตั้ง/แก้ไขปัญหา product cisco ipphone , telepesent
 • สอนการใช้งานให้ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารส่งมอบลูกค้า

Qualifications

 • วุฒิปริญญา สาขา Computer Sciences, IT หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ความสามารถด้าน network พื้นฐาน
 • มีคามรู้ความสามารถด้าน server ทั้ง physical และ VMware และ endpoint ต่างๆ พื้นฐาน
 • มีความรู้ความสามารถด้าน ระบบ ip telephony พื้นฐาน
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน api หรือ python
 • สามารถทำงานช่วงเวลากลางคืน หรือ วันหยุดได้เป็นบางครั้ง
 • รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 • ถ้ามี certificate : cisco product จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Other Position

2019-06-28T09:39:49+07:00 25 March 2019|