โอกาสของคนรุ่นใหม่ในธุรกิจ IT สำหรับโลกปัจจุบันและอนาคต
          
          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร มานานกว่า 30 ปี เปิดโอกาสให้คุณเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานพร้อมเติบโตไปกับองค์กร   บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร พนักงานมีโอกาสเติบโตในสายงานอย่างหลากหลาย และเราพร้อมให้โอกาสเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์
ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยบริษัทฯ มีนโยบายดูแลพนักงานทุกระดับเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ  มีโอกาสเจริญก้าวหน้าไปถึงขีดสุดความสามารถของพนักงานแต่ละคนอย่างยั่งยืน   รวมทั้งพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์   พร้อมสวัสดิการต่างๆ
เช่นเดียวกับบริษัทชั้นนำ

วิธีการสมัครงาน

 

1. สมัครงานโดยกรอกรายละเอียดผ่านระบบ Electronic  โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่

   เพื่อดูตำแหน่งงานว่าง jobs vacancy และสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ที่ท่านสนใจได้ทันที


2. ส่งใบสมัครงานมาที่ recruitment@metrosystems.co.th   โดยแนบเอกสาร

   หลักฐานการสมัครงานดังนี้


            • Resume

            • สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อม Transcript

            • รูปถ่าย Photo

            • สำเนาใบ Certificate (ถ้ามี) 


ติดต่อสมัครงาน


แผนกสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

400 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

e-Mail : recruitment@metrosystems.co.th

โทรศัพท์ : 02-089-4342, 02-089-4391