Software
Hotel
ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการโรงแรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกฟังก์ชั่นการดำเนินงาน อาทิ ระบบบริหารฟร้อนท์ออฟฟิศ และแบบออฟฟิศ์ ระบบบัญชี ระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการด้าน Food & Beverage ระบบบริหารงาน ณ จุดขาย โดยสามารถทำงานร่วมกับระบบที่ใช้งานในโรงแรมอื่น ๆ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.hismsc.com

บริการที่นำเสนอ

• โซลูชั่นที่ตอบสนองการบริหารจัดการโรงแรมในทุกระดับ
• บริการให้คำปรึกษาและวางระบบ
• การปรับแต่งแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
• บริการ Helpdesk
• การฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์
 
HIS PC Front Office - ระบบบริหารจัดการส่วน Front office ซึ่งสามารถใช้งานแบบสแตนด์อโลน หรือเชื่อมโยงเป็นระบบแลน เหมาะสำหรับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยสามารถเพิ่มเติมระบบงานได้ในภายหลัง
HIS PC Back Office - ระบบบริหารงานบัญชี สำหรับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
MSC Point of Sales - สำหรับการบริหารงานร้านอาหาร โดยเพิ่มความสะดวกของการบริหารจัดการผ่านจอทัชสกรีน