เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เชิญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 Email: [email protected]